רכזי\ות חב"ב

חזון חבב
חבורת עשייה בוגרת מכוחה של תנועת אריאל
פועלות מתוך לימוד, בירור ואחריות
להוספת קדושה, תיקון ועילוי הסביבה למען עם ישראל
מעיזות לפרוץ ולהתוות דרך לבניין אריאל