חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

שמות השבטים

לכל שם יש משמעות ייחודית שמשקפת קומה מסוימת בבית המקדש:

כיתה ג' שבט גלעד

בית המקדש כמקום השראת השכינה בעם ישראל "גל ועד לאומות העולם שהשכינה שורה בישראל"

כיתה ד' שבט דביר

בית המקדש כמקום בו היה קשר ישיר עם רבש"ע. "וישמע את הקול מידבר אליו מבין שני הכרובים"

כיתה ה' שבט הראל

בית המקדש כמקום שמסמל את מסירות הנפש של עם ישראל על דבר ה' כפי שבא לידי ביטוי במקום העקדה. "ויקרא למקום ה' יראה אשר יאמר בהר ה' (הראל) יראה"

כיתה ו' שבט נווה

בית המקדש כמקום שבו השלמות החיצונית הנוי והיופי משלימים את השלמות הפנימית הרוחנית

כיתה ז' שבט מעוז

בית המקדש מבטא את הקשר בין עם ישראל לקב"ה שהוא, המעוז, המבצר של עם ישראל

כיתה ח' שבט נחלה

בית המקדש מהווה קומה נוסף של חיבור בין עם ישראל לקב"ה . במדרש כתוב שלארבעה דברים קרואים נחלה: ארץ ישראל, עם ישראל תורת ישראל ובית המקדש "כי לא באתם עד עתה אל המנוחה ואל הנחלה" על גב שלושת הקומות של העם, הארץ והתורה – באה קומת בית המקדש שמחברת בין השלושה לבין הקב"ה

חב”ב:

עמיעד-   ילידי התשס”ט
מבשר-   
ילידי התשס”ח
נעם-     
ילידי התשס”ז
בניה       ילידי התשס”ו
תאיר       ילידי התשס”ה
עוז          ילידי התשס”ד
נריה        ילידי התשס”ג
עשהאל    ילידי התשס”ב
לביא        ילידי התשס”א
צור          ילידי התש”ס
מלאכי      ילידי התשנ”ט
נאמן (בנות)/ אליה (בנים)   ילידי התשנ”ח
איתן        ילידי התשנ”ז
נעלה       ילידי התשנ”ו
להבה      ילידי התשנ”ה
הגבורה    ילידי התשנ”ד
דביר        ילידי התשנ”ג
שבות       ילידי התשנ”ב
נצח         ילידי התשנ”א

אחיה       ילידי התש”ן
לביא        ילידי התשמ”ט
אלעד       ילידי התשמ”ח
עמיצור     ילידי התשמ”ז
קוממיות    ילידי התשמ”ו
עז            ילידי התשמ”ה
יחיעם       ילידי התשמ”ד
התקומה   ילידי התשמ”ג
נריה        ילידי התשמ”ב
שלם        ילידי התשמ”א
אמונה      ילידי התש”ם
אחדות     ילידי התשל”ט
ברמה      ילידי התשל”ח
נחלה       ילידי התשל”ז
עמישב     ילידי התשל”ו
המבשר   ילידי התשל”ה
הצבי       ילידי התשל”ד
עצמאות   ילידי התשל”ג
דרור        ילידי התשל”ב
החלוץ      ילידי התשל”א
ידידיה      ילידי התש”ל
אחוה       ילידי התשכ”ט
אלישיב    ילידי התשכ”ח
עמיעד      ילידי התשכ”ז
צוריאל     ילידי התשכ”ו
התחיה    ילידי התשכ”ה
היובל      ילידי התשכ”ד
אריאל     ילידי התשכ”ג

דילוג לתוכן