העולים לשלב המחוזי של חידון התנ"ך הארצי לילדים של תנועת אריאל:

תחום בנים:

סניףשםשבט
אלומהאליקים כברהנחלה
אלון שבותיהודה כהןדביר
אלון שבותאביחי פרייז'רהראל
אלון שבותאיתן גלידאינחלה
בית אלאורי מאיר ישראליהראל
בית אלעמיחי כהןהראל
בית אליונתן ברשהראל
בית שמשאליסף מעתוקמעוז
בת יםישראל מאיר וודקהגלעד
בת יםיוחאי אברהם עבודביר
בת יםמירון יצחק מלמדהראל
בת יםאברהם שימחיהראל
בת יםעזרא וודקהנחלה
גבעת שאולנועם ברנשטייןהראל
גבעת שאולבצלאל בן פזינווה
גבעת שאולאליה שלום אביבנווה
גני מודיעיןדביר כהןגלעד
גני מודיעיןאורי שלמה כהןמעוז
הר ברכהשחר שראלדביר
הר ברכהשמעון רוזנברגנווה
הר ברכהאליסף הוטררנחלה
חיפהשמעיה שורקיהראל
חיפהלביא כהןנווה
חיפהלביא שורקנווה
כפר גניםאברהם בלוםהראל
כפר גניםדוד סויסההראל
מעלה אדומיםרועי יפהגלעד
מעלה הזיתיםהראל כהןנועם
מצפה יריחומלאכי ויסמןגלעד
מצפה יריחוארי וגנרדביר
מצפה יריחונעם יעקובסוןדביר
מצפה יריחושמואל פרנקהראל
מצפה יריחואברהם ווסטברוקנווה
מצפה יריחודניאל אזולאימעוז
מצפה רמוןישי קריגרדביר
מצפה רמוןאמיתי מלקושדביר
מצפה רמוןהלל דרמוןהראל
מצפה רמוןדביר גולדשטייןהראל
מצפה רמוןאליה בולביקנווה
מצפה רמוןשלמה קריגרנחלה
נתניה משהבאיתן רויסטוןדביר
נתניה משהבהראל דוד כבודיהראל
נתניה משהבאלנתן מסרמעוז
נתניה משהבדביר יוסף כבודימעוז
נתניה נורדאו בניםנריה יוסף גרנותהראל
נתניה נורדאו בניםהלל טוביה סולקיסנחלה
עכושמעון שלום בירןגלעד
עכוידידה יצחק לוינווה
פאת"חאיתן צלמוןמעוז
פסגת זאבעמנואל ויינגרטןנווה
פסגת זאבשלמה יאיר ביטוןדביר
פסגת זאבאריאל יעקבנווה
פסגת זאב בניםיהודה יעקבדביר
קדומיםאורי אונונההראל
קדומיםיאיר מגערנווה
קדומיםארבל שטרנברגנווה
קדומיםאליהוא תם חלפוןנווה
קדומיםיאיר חיים צוקרוןמעוז
קדומיםאלישב שטרנברגנחלה
קטמוןמשה רוטגלעד
קצרין בניםעמיעד בוקיהראל
קצרין בניםפורת שמשונינווה
קרית גתאברהם אסוליןגלעד
קרית גתשחר צורדביר
קרית גתחננאל צורהראל
קרית גתבעזהראל
קרית גתיהודה יחזקאל בן יעקבנחלה
קרית מנחםצורי אלישיבדביר
רבבהאביה חבשושהראל
רמלהמשה ישראלידביר
רמלהידידיה סולברגדביר
רמלהנעם אלחי הכהןדביר
רמלהדוד אליה רייכנרנווה
רמלהדוד שרעבינווה
רמלהישי יומטוביאןנווה
רמלהנעם טוראלמעוז
רמלהיאיר יומטוביאןנחלה
שדרותאלקנה פונציקדביר
שדרותמבשר לבנוןהראל
שעלבים- שעו"ןהלל דוד קוויןנווה

תחום בנות:

סניףשםשבט
אילתעונג שמידובנווה
אלומההודיה אדרדביר
אלומהרוני שירהדביר
אלומההדר חייטדביר
אלומהשני איפרגןדביר
אלומהאודיה זגורידביר
אלומהכלילת הודיה יוטבתהראל
אלומהנחלה יוטבתנחלה
אלון מורהאילת השחר שוולבנווה
אלון שבותמעיין גלידאידביר
אלון שבותנגה הורוביץדביר
באר שבערחל שירה משיחגלעד
באר שבעשירה פנקדביר
באר שבערחל גרוסרדביר
באר שבעשולמית קריגרהראל
באר שבעתהלה וסרטילנווה
בית אלרבקה דבורה ליאורדביר
בית אלנעמה ליבמןהראל
בית אלאפרת ברח"דנווה
בית שמשאלישבע חלביהראל
בני נצריםנטע כהןהראל
בני נצריםזמרתיה קרסניקרהראל
בת יםצביה ציוןדביר
בת יםרחל תהילה אייפרמןדביר
בת יםשירה אייפרמןנווה
בת יםתחיה מרים ציוןנווה
בת יםתמר נגה ביתאןנווה
בת יםעינב שמחה עבונווה
בת יםגפן ביתאןגלעד
גבעת אסףתהלה שורקנחלה
גבשאפרת קלרגלעד
גבשאביגיל שוורץדביר
גבשעדי שוורץמעוז
הר ברכהאמונה רוזנברגדביר
הר ברכהתמר צוקרמןמעוז
הר ברכהשולמית אביטלמעוז
הר ברכהציפורה זרמעוז
הר ברכהמרים רוזנברגמעוז
חולון בנותתהילה אספירנווה
חולון בנותיפעת לאה אהרנסוןנווה
חולון בנותשירה שמחינועם
חיפהאסתר שורקדביר
חיפהחירות בר - אוןדביר
חיפהנהורא נוימןנווה
חריששירה שכטרדביר
חרישאורי הימלפרבהראל
יד בנימיןשירתיה שהםהראל
כפר גניםאילה צילה מרוםגלעד
כפר גניםאמונה רבקה אנגלמןמעוז
כפר גניםנריה הרשקונחלה
כפר דרוםתהילה שיינברגנחלה
כפר דרוםהודיה כהןנחלה
כפר"אאודיה אלגרבליהראל
כרמיאללאה יגודייבהראל
כרמיאלחנה מנצרהראל
מעלה אדומיםשחר אנגלמןגלעד
מעלה אדומיםאהבה לואיסנחלה
מעלה אפריםנעה מושקוביץגלעד
מעלה אפריםאוריה ברגרהראל
מעלה אפריםצופיה מושקוביץנווה
מעלה אפריםאילת השחרמעוז
מעלה אפריםרוני רחל ריינוסנחלה
מעלה אפריםנעה בשארינחלה
מעלה אפריםציון אלמשעלינחלה
מעלה אפריםשירה שומרגלעד
מעלה הזיתיםטליה גולהראל
מצפה יריחותהילה ליפשיץדביר
מצפה יריחוצביה פרידמןדביר
מצפה יריחואורה בוירסקידביר
מצפה יריחואורה נמןהראל
מצפה יריחוהדס יעקבסוןהראל
מצפה יריחואמונה בוירסקינווה
מצפה רמוןשירה הופמןדביר
מצפה רמוןמבשרת ציון וויסדביר
מצפה רמוןאורי חןהראל
נהריהנחלה לויהראל
נהריהמרים אבורמדמעוז
נהריהשילת אמונה ברנסוןמעוז
נוף הגלילנעמה אביבינחלה
נריהאביגיל בן דודדביר
נריהאסתר היילקסירנחלה
נריהחגית וקסלרנחלה
נתיבותאיילת השחר בלאידביר
נתניה אורשובה ליבידביר
נתניה אורחרות ברוקנרדביר
עכוהודיה אורה בלישהדביר
עכויסכה פופרנווה
עכורעיה דנהמעוז
עכוטליה לרנרמעוז
עלישירה מנטלגלעד
עליאלומה גטרגלעד
עליאהבה קדושהראל
פאתח הדר גניםהודיה ערמוןהראל
פאתח- הדר גניםדניה הרשקוביץדביר
פאתח- הדר גניםצופיה פסטליךדביר
פאתח- הדר גניםמיכלי שוהםדביר
פאתח- הדר גניםתהילה ספראנווה
פסגת זאבמוריה עזראדביר
פסגת זאבתהילה קאופמןנחלה
צפתנגה כהןגלעד
קדומיםצפרה מרים וייץהראל
קדומיםטליה קירשהראל
קדומיםרננה פרוינדהראל
קדומיםשירה ארזוניהראל
קטמוןהדר נאמןדביר
קצריןמרים ברכה יוסףגלעד
קרית מלאכיהודיה פנחסדביר
קרית מלאכיאביגיל גוטליבמעוז
קרית מנחםמרים גורןדביר
רבבהשירה קאופמןדביר
רחובותטליה ישראלינווה
רמלהאילה טוראלדביר
רמלהצביה גולדשטייןהראל
רמלההלל דמתידביר
רמלהשיר ציון דמתיהראל
רמלהרעיה ריכטרהראל
רמלהנועה יומטוביאןדביר
שדרותהלל בן חמוהראל

פעולה חדשה באתר
היו הראשונים לראות >>

דילוג לתוכן