חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

העולים לשלב המחוזי של חידון התנ"ך הארצי לילדים של תנועת אריאל:

תחום בנים:

שם פרטישם משפחהשכבהסניף
שילהזנדניג-
יהודהשחורג-
יהודהעטיהג-
בניה בצלאלהוברג-
עקיבא יוסףדותןג-
אוהדבצלאלג-
שלמה יאירשנלרג-
זיואהרונוףג-
אלישענחמניגבאר שבע בנים
נפתלייגודייבגכרמיאל בנים
חגינויברגרגמעלה אפרים בנים
בנימין מלאכיברוקנרגנתניה נורדאו בנים
הלל עזעשושגקרית גת בנים
ישראלקלמןגרמלה בנים
יוסףצימבלגשעלבים בנים
נועם יאירכרמיד-
שמואל יוסףוייצמןד-
שילהעמיאורד-
אלחנןשחורד-
ינוןבגייבד-
ידידיהגליקסברגד-
משה אליהפרץ מימוןד-
מלאכי זאבמרמורשטייןד-
מלאכיטאובנבלטד-
עידוכהןד-
בארי חייםיפרחדאלומה בנים
עקיבהפרידמןדאלון שבות בנים
מתניהאבוחצירהדאשקלון בנים
דניאלנחמיהדחומת שמואל ג' בנים
שילהדרורדחיפה בנים
ישיחובבדחריש בנים
בניה אלעזרפיקסלרדיד בנימין בנים
איתיאלשהםדיד בנימין בנים
אורי בניהמלקדלוד בנים
יהודהבל אנג'דמעלה אדומים בנים
מלאכיויסמןדמצפה יריחו בנים
אמיתיסיידהדנריה בנים
בניה משהגרנותדנתניה נורדאו בנים
ידידיהוייסדנתניה נורדאו בנים
מנחםהימןדעלי בנים
אברהםגלטרדעלי בנים
דובב עשהאלבגיזדהה-
שילה מרדכיאדרה-
יהודהפרץה-
אליעדנסימיה-
ישיבצלאלה-
איתיגוטגולדה-
איתןאפרתיה-
בניהסדןה-
נווהויינשטייןה-
מרדכיגוריה-
איתיאלרוזנפלדה-
שמואלעובדיהה-
בן ציון יהושעווסטברוקה-
ידידיהתובלהאלומה בנים
יונתןסילברברגהאלון שבות בנים
משהסופרהאשקלון בנים
נוהאקשטייןהבת ים בנים
נריהברנרהגבעת שאול בנים
דניאלישראלהחומת שמואל ג' בנים
ישי ברקאגסיהחריש בנים
אסףפרחיהכפר אברהם בנים
מתניהשטינמץהמעלה אפרים בנים
הראלעמנואלהמעלה אפרים בנים
נעםיעקבסוןהמצפה יריחו בנים
יוסף חייםוולפסוןהנריה בנים
יהודהקשתיאלהעלי בנים
בנימיןשלמההקרית ארבע בנים
איתןויצמןהקרית מלאכי בנים
דודשמריההרמלה בנים
בניהושהםהרמלה בנים
נעם אליסףפונצ'יקהשדרות בנים
אלחי רואיסעיידו-
אביתרבר עמיו-
מירון יצחקמלמדו-
דרור שמואלסבןו-
נועםכאויו-
בעז שמואלגוטגולדו-
מלאכיקלרו-
אלקנהגרוסמןו-
אוריאונונהו-
ידידיה שלוםאגורו-
יהודהגלזנרו-
אברהםבלוםו-
אחיה יצחקארנפלדו-
בניהגנץואחיה בנים
ידידיהעובדיהובית אל בנים
ראיהרשטיקובני נצרים בנים
איתמר אהרוןקיפניסובת ים בנים
יוחאי אברהםעבוובת ים בנים
דוד ציוןשאוליאןובת ים בנים
מרדכי חימאמווגבעת שאול בנים
אהרן חייםכהןוחריש בנים
אליהאייטגבוישעי בנים
יהודה אלעזרשומרומעלה אפרים בנים
בניה שמחהיעקבסוןומעלה אפרים בנים
אהרוןנויברגרומעלה אפרים בנים
אברהםתורגמןומצפה יריחו בנים
שמואלפרנקומצפה יריחו בנים
דבירגולדשטייןומצפה רמון בנים
עדיאלדבונהריה בנים
יהודהאייפרמןונריה בנים
דודוייסונתניה נורדאו בנים
יונתןשמשיוקדומים בנים
דוד שלמהשחורוקדומים בנים
מאיר שמחהבן שחרוקדומים בנים
יואלנעמןז-
נעםקרויטורוז-
יהודהגורןז-
דוד אוריאמסלםזבני נצרים בנים
בצלאלבן פזיזגבעת שאול בנים
מנחםלויןזמעלה אפרים בנים
אריאליעקבזפסגת זאב בנים
אוריאליצורזקרית מלאכי בנים
דודשרעביזרמלה בנים
אחיה דודחנוכהזשעלבים בנים
חגילויח-
איילמוגילבסקיח-
אחיה שמואלליבוביץח-
יאיר יחיאלעוזריח-
הראלאיגראחחיפה בנים
אלישיבשהםחיד בנימין בנים
דרורטולדאנוחמעלה אפרים בנים
עדיאלשחורחנריה בנים
מנחם דודרוזנברגחנריה בנים
צורפרץחנתיבות בנים
הראלסאלריחנתניה משהב בנים
אליהוייסחנתניה נורדאו בנים
אברהםלויןחפסגת זאב בנים
בניהו חייםסבאגחראשון לציון בנים
ישראלסודריחרמת בית שמש בנים
בניה שמואלאיז'קחשומריה בנים
ידידיהברינרחשומריה בנים
עמיתיחיאלט-
עמיחימוזסטבית שמש בנים

תחום בנות:

שם פרטישם משפחהשכבהסניף
תהלהזטקובצקיג-
חמדהבר חיג-
רעיהשמןג-
שהםמילרג-
אביטלאביעזרגבית שמש בנות
בת אלמזרחיגבית שמש בנות
מוריהבשןגהדר גנים בנות
נטעדרייפוסגלוד בנות
נגהלזרגמעלה אפרים בנות
בת ציוןבסוןגמצפה יריחו בנות
יסכהשהםגרמלה בנות
גאולהבר חיד-
נגהעסיסד-
ציונה ברכהלויןד-
מוריהזיודאלומה בנות
הדסהרשקוביץדאלון מורה בנות
הדר ברכהפרסידאלון שבות בנות
עדי שרהעבודבת ים בנות
גפןביתאןדבת ים בנות
טוהרנחשוןדבת ים בנות
אסתרויסדבת ים בנות
נעמיאמתידהר נוף בנות
דניאלה מריםרוזדהר נוף בנות
בארכץדהר נוף בנות
עדיהופטדהר נוף בנות
רותאריאלדיצהר בנות
הללשטרןדכרמיאל בנות
הודיהכהניםדלוד בנות
חיהשטיימןדמעלה אדומים בנות
שחראנגלמןדמעלה אדומים בנות
יעלטולדאנודמעלה אפרים בנות
שירהשומרדמעלה אפרים בנות
תהילהגולדברגדמעלה אפרים בנות
תמהבושריאןדמעלה אפרים בנות
שילתבר עמידנוף הגליל בנות
נועהסנוףדנריה בנות
שירהמנטלדעלי בנות
אלומהגטרדעלי בנות
טוהרקאפחדצפת בנות
טליהשבחדרבבה בנות
ברקתכהןדרחובות בנות
שניחזןדרחובות בנות
הלל מריםשוקרידשדרות בנות
הודיהלוידשדרות בנות
נועה שרהגרוטסה-
הודיהשואףה-
הדרחייטהאלומה בנות
שניאיפרגןהאלומה בנות
שירהזיוהאלומה בנות
אודיהזגוריהאלומה בנות
נגההורוביץהאלון שבות בנות
רחל תהילהאייפרמןהבת ים בנות
עדי אסתראביטבולהבת ים בנות
טליה תקווהאברמוביץהגבעת שמואל בנות
רבקהברלהגבעת שמואל בנות
שירהשכטרהחריש בנות
שובי תמהבן דודהחריש בנות
שבותבורשטיןהכרמיאל בנות
אמונההירשהנריה בנות
רותצבריהנריה בנות
שובה שרהליביהנתניה נורדאו בנות
ליהיא אוריהברכההפסגת זאב בנות
מוריהעזראהפסגת זאב בנות
אילהטוראלהרמלה בנות
מעיןקלמןהרמלה בנות
יעל מריםשפיגלהשומריה בנות
טליה שרהליבוביץו-
תהילהיחזקאלו-
רחלבר חיו-
אביגיל אורהשאקיו-
יסכהתובלואלומה בנות
הלליפרחואלומה בנות
אלישבעחלביובית שמש בנות
זמרתיהקרסניקרובני נצרים בנות
איילהכהןובני נצרים בנות
הודיהערמוןוהדר גנים בנות
אביטל עדינהברליןוהר נוף בנות
נועםעמיאורוחרסינה בנות
שירתיהשהםויד בנימין בנות
לאהיגודייבוכרמיאל בנות
תמרדרייפוסולוד בנות
טליהגולומעלה זיתים בנות
אמונהבוצרומצפה רמון בנות
אוריחןומצפה רמון בנות
נחלהלויונהריה בנות
הדסגרוסברגונוף הגליל בנות
נעהיונגרייסונריה בנות
אילתגואלמןונריה בנות
אהבהבירןועכו בנות
אוריהפרטושופסגת זאב בנות
מרים אשירהשורוצפת בנות
עטרהסדןז-
נועהויילזהדר גנים בנות
טליהנתיבזהדר גנים בנות
תהילהספראזהדר גנים בנות
רננהאביביזהר נוף בנות
תחיהשטרןזכרמיאל בנות
הדרצוקרמןזשומריה בנות
ראשיתכהןח-
מעייןיחיאלח-
אליהביאליקח-
מוריהסופרחאשקלון בנות
שני הודיהגולדשטייןחגבעת שאול בנות
עדישוורץחגבעת שאול בנות
שבות סימיחזןחקרית גת בנות
טליהברכהחקרית גת בנות
רחלהראשט-
תהלהשורקטגבעת אסף בנות
שירהגולדשטייןטשבי דרום בנות
דילוג לתוכן