חוברת בשביל המידות | מסע פתיחת חודש אירגון תשפב

על אהבה

אהבת ישראל ואהבת ה', קטע של הרב קוק זצ"ל

העין הטובה של הרב קוק

כולם חשבו שהם חוטאים רשעים, והרב קוק הוא זה שידע לראות באותם קיבוצניקים את האמת הפנימית.

חינוך בדרך הרב קוק

מהי דרכו החינוכית של הרב קוק? מקורות ללמידה.

על הרב קוק

מקור על תולדות חייו של הרב קוק.

"פרשת הכותל"- הרב קוק לא מוותר על האמת

למרות הלחץ של המשטר הבריטי, הרב קוק עמד על האמת, ולא הסכים לוותר על הכותל.