מחלקת הדרכה

נושא: בית המקדש
תת נושא: בית המקדש

מה ארע בחודש תמוז

<P style="MARGIN: 0px"><FONT color=black>מתאים ל: שבת, יום חול</FONT></P>
<P style="MARGIN: 0px"><FONT color=black></FONT>&nbsp;</P>
<P style="MARGIN: 0px"><FONT color=black></FONT>&nbsp;</P>
<P style="MARGIN: 0px"><FONT color=black><A title="" href="http://www.tariel.co.il/?CategoryID=1680" target=_blank><IMG style="HEIGHT: 63px; WIDTH: 200px" src="https://tariel.co.il/uploads/extraimg/peilutnew(505).jpg" align=left></A></FONT><FONT color=black>עמודים נוספים שיכולים לעניין אותך:</FONT></P>
<P style="MARGIN: 0px"><A style="COLOR: " href="?CategoryID=1680&amp;ArticleID=287" target=_new>הטעם למנהגי האבלות</A></P>
<P style="MARGIN: 0px"><A style="COLOR: " href="?CategoryID=1680&amp;ArticleID=916" target=_new>להתחבר לאבל – פעולה</A></P>
<P style="MARGIN: 0px"><A style="COLOR: " href="?CategoryID=1680&amp;ArticleID=329" target=_new>בין המיצרים – פעולה</A></P>
<P style="MARGIN: 0px"><FONT color=black>&nbsp;</FONT></P>
<P style="MARGIN: 0px"><FONT color=black></FONT>&nbsp;</P>
<P style="MARGIN: 0px"><FONT color=black></FONT>&nbsp;</P>
<P style="MARGIN: 0px"><FONT color=black>התאריך היהודי המרכזי בחודש זה הוא י"ז שבו, שנקבע לדורות עקב חמישה אירועים קשים שאירעו לעם ישראל בתאריך זה: </FONT></P>
<UL>
<LI>
<DIV style="MARGIN: 0px"><FONT color=black>נשתברו הלוחות </FONT></DIV>
<LI>
<DIV style="MARGIN: 0px"><FONT color=black>בטל קורבן התמיד בבית המקדש הראשון </FONT></DIV>
<LI>
<DIV style="MARGIN: 0px"><FONT color=black>הובקעה העיר בחורבן בית שני </FONT></DIV>
<LI>
<DIV style="MARGIN: 0px"><FONT color=black>אפוסטמוס הרשע שרף את התורה </FONT></DIV>
<LI>
<DIV style="MARGIN: 0px"><FONT color=black>הועמד צלם בהיכל. </FONT></DIV></LI></UL>
<P style="MARGIN: 0px"><FONT color=black>בספר הזוהר כתוב כי ימים אלו הם ימי סכנה ואשרי האיש הזוכה להינצל הימנה. </FONT></P>
<P style="MARGIN: 0px"><FONT color=black>&nbsp;</FONT></P>
<P style="MARGIN: 0px"><FONT color=black>בימים אלה ממעטים בשמחה ונוהגים מנהגי אבלות על חורבן בית המקדש: </FONT></P>
<UL>
<LI>
<DIV style="MARGIN: 0px"><FONT color=black>לא מתחתנים </FONT></DIV>
<LI>
<DIV style="MARGIN: 0px"><FONT color=black>לא שומעים שירה </FONT></DIV>
<LI>
<DIV style="MARGIN: 0px"><FONT color=black>לא מסתפרים </FONT></DIV>
<LI>
<DIV style="MARGIN: 0px"><FONT color=black>לא לובשים בגדים חדשים. </FONT></DIV></LI></UL>
<P style="MARGIN: 0px"><STRONG><FONT color=black></FONT></STRONG>&nbsp;</P>
<P style="MARGIN: 0px"><STRONG><A title="" href="http://www.tariel.co.il/?CategoryID=1680" target=_blank><FONT color=black><IMG src="https://tariel.co.il/uploads/extraimg/peilutnew(506).jpg"></FONT></A></STRONG></P>
<P style="MARGIN: 0px"><STRONG><FONT color=black></FONT></STRONG>&nbsp;</P>
<P style="MARGIN: 0px"><STRONG><FONT color=black>תיוג: אבלות, חורבן, בית המקדש, בית מקדש, בית ראשון, בית שני, י"ז בתמוז, שלושת השבועות, 3 השבועות, בין המיצרים, בין המצרים, תמוז, מנהגי אבלות.</FONT></STRONG></P>

נהנתם מהתוכנית? נשמח לתגובה!

קבצים מצורפים

לפעולה זו לא צורפו קבצים

פוסטים נוספים