עולים לרגל!

פעילות חווייתית בה נחוש את העלייה לרגל בזמן בית המקדש.

שאלון א"ב לפרשת פנחס

ילדים מחזיקים ספר תורה

חידון 1: 1 .כמה אנשים נשארו חיים בעם ישראל מהמניין הקודם בתחילת הספר ועד עכשיו? 2' .לא מתו' על מי נאמר בפרשתנו? 3 .על פי מה חילקו את מיקום השבטים בנחלות הארץ? 4 .באיזה שבט היתה משפחה עם 444,64 נפשות? 5 .הקינאה של מי יותר מסוכנת, הקב"ה או פינחס? 6 .איזו או חסרה בתיאור הקרבנות […]

שאלון אב לפרשת בלק

ילדים מחזיקים ספר תורה

א. כלי התחבורה של בלעם היה? ‏ב. מאיפה ראו ב" את 'קצה העם'? ‏ג. איפה נפגשו בלעם ובלק? ‏ד. המלאך התייצב במקום שבו לא אמרו לנו שבלעם הלך, מה ההגדרה של אותו מקום?(רש"י) ‏ה. מי היה אלוקיו של בלעם הרשע? (מה הכינוי שלו?) ‏ו. השלימו את הפסוק- "תמת נפשי מות ישרים __________" ‏ז. מספר שחוזר […]

שאלון אב לפרשת חקת

ילדים מחזיקים ספר תורה

א.  נתמנה לכהן במקום אהרן אביו (כ', כ"ח ) ב .  הכהן  ששורף את הפרה צריך לכבסם (י"ט, ח' ) ג . כל דיני הפרה האדומה אמורים גם בו (י"ט, י' ) ד .מקום שגם מעליו סרה מלכות  מואב  (כ"א, ל' ) ה. ______  _____ המקום שם מת ונקבר אהרן  (כ', כ"ג-כ"ד ) ו. "וימאן […]

שאלון אב לפרשת קרח

ילדים מחזיקים ספר תורה

מתאים לשבת, חול   א      העביר את הקטורת בתוך העדה וע"י כך נעצרה המגפה. ב      כך יידעו בנ"י שה' בחר במשה ואהרון. ג      "כדגן מן ה________". ד      בנו של אליאב שהצטרף אל קורח. ה      "_______ אחד יחטא…" ז       אינו רשאי להקטיר קטורת. ח      לא נטל משה מבני ישראל. ט      רק הוא רשאי לאכול מקורבנות בני […]

שאלון א"ב לפרשת שלח לך

ילדים מחזיקים ספר תורה

א .  נחל שממנו נטלו המרגלים פירות (י"ג, כ"ג). ב . בערים אלה ישבו העמים שהיו בארץ והדבר גרם פחד למרגלים (י"ג, כ"ח) ג . אף הוא צריך לעשות ככל ישראל (ט"ו, י"ד). ד . מחלה שבה רצה ה' להכות את העדה שלא האמינה בו (י"ד, י"ב). ה . שמו הראשון של יהושע (י"ג, ט"ז). […]

שאלון א"ב לפרשת בהעלותך

ילדים מחזיקים ספר תורה

א. המראה שרואים על המשכן בלילה. (ט, ט"ז) ב. את מי החליפו הלויים? (ח', ט"ז) ג. הצטרף לעם ישראל (חייב בקרבן פסח). (ט, י"ד) ד. עם ישראל בתלונתם נזכרים במאכל זה שאכלו במצרים. (י"א, ה') ה. כינוי להר סיני בפרשתנו. (י', ל"ג) ו. נאמרים בבית הכנסת בשעת פתיחת ארון הקודש. ז.  ממנה עשויה המנורה. (ח', […]