תורה- מה תפקידה? (פעולה)

פעולה עוסקת בתנועת אריאל.
תורת חיים היא תורה שמתגלית בכל פרטי החיים ומכוונת את הכוחות שלנו.