מובילים להנהגה!

מובילים להנהגה

יום אחרון להרשמה! יום הכשרה למדריכי בניה יתקיים בעז"ה ביום שני, י"ג בסיון התשפ"א הרשמה עד יום חמישי, ט' בסיון התשפא כאן.