שבת ארגון בחריש בנות

הרב אלגביש במוצש ארגון חריש

שבת הארגון בנושא "בשביל המידות" בסניף אריאל בנות חריש הייתה שבת מטורפת! למרות הקור והגשמים כולם השקיעו והגיעו, היה מפקד מדהים והופעות מושקעות של החניכות שעבדו כל החודש, וכמובן הצגה ערכית בנושא החודשי! המפקד הגדול ביותר בתנועת הנוער הגדולה ביותר בחריש- 260 חניכות!