Search
Close this search box.

חומר לחידון התנ”ך הארצי לילדים לשנת התשפג

חומר לחידון התנך הארצי לילדים התשפג– לעריכה
חומר לחידון התנך הארצי לילדים התשפג – להדפסה

שלב/שכבת גיל ג’-ד’ ה’-ו’ ז’-ט’
שלב אינטרנטי – כ”ג אדר 16.3 שופטים 

מלכים ב

רות

שופטים 

מלכים ב

ירמיה: כט-לג 

שופטים 

מלכים ב

ירמיה: כט- לג

זכריה: ב-ד ח-ט

השלב המחוזי- כ אייר 11.5 במדבר: מפרק כ’

שמואל א 

יחזקאל: לז, מז

במדבר: מפרק כ’

דברי הימים א: מפרק יא

דברי הימים ב 

יחזקאל: לו-מג, מז

במדבר: מפרק כ’

דברים: מפרק כה

דברי הימים א: מפרק יא

דברי הימים ב 

יחזקאל: לו-מג, מז 

השלב הארצי- ט”ו תמוז 4.7  שמות: יג-כ, לג-מ

          (+רש”י: לה-לח)

יהושע- עד י’ (כולל)

זכריה: ב-ד

עזרא: א, ג, ח

השלמת פסוקים: ברכות בלעם לישראל

שמות: יג-כ, לג-מ

           (+רש”י: לה-לח)

יהושע- עד י’ (כולל)

ישעיה ס-סב

זכריה: ב-ד

השלמת פסוקים: ברכות בלעם לישראל

שמות: יג-כ, לג-מ

           (+רש”י: לה-לח)

ישעיה: נט-סב

דניאל (עם תרגום)

השלמת פסוקים: עובדיה

 

חידון תשפ”ג- סיפורי הגאולה בתנ”ך:

ביסוד החידון עמדו שלושה מוקדים, ולפיהם נבחרו הפרקים:

  1. גאולה פרטית ומעשי ניסים, מהנס הנסתר היומיומי ועד לנס הגלוי. למשל? ספר מלכים ב, ספר שופטים, ספר דניאל, וספר במדבר מלאים בסיפורי ניסים רבים.

 

  1. גאולה לאומית: שיבת ישראל לארצו, מלכות בית דוד, מוסר התורה ומשפטה, ובניין המקדש. זו הסיבה שבגללה בחרנו בספר דברי הימים, שמספר על מדינת ישראל של מלכי בית דוד, ובניין המקדש הראשון. לצידו ספרים העוסקים בשיבת ישראל לארצו- יהושע, עזרא, וכמובן בגאולה הלאומית של יציאת מצרים ובניין המשכן- ספר שמות.

 

  1. הגאולה העתידית: נבואות, דימויים וסמלים- בדברי הנביאים ישעיה, ירמיה, יחזקאל, זכריה, משה ואפילו (להבדיל) בלעם, הרבה מאוד סמלים ציוריים לגאולת ישראל והקשר בין עם ישראל לה’. אתם מוזמנים לצייר את הדימויים האלו, וללמוד אותם במילים ובתמונה. וכן, לדעת ממש פרטים וביטויים בנבואות, אשר לחלקן יש גם מימושים רבים בסיפור הגאולה הציוני בימינו.

 

הבהרות לשאלות:

בכל שלב יש ללמוד גם את החומר של השלבים שקדמו לו.

כשכתוב שיש ללמוד מפרק מסוים- לומדים מאותו הפרק (כולל) עד סוף הספר. ולהיפך: עד פרק- הכוונה מתחילת הספר ועד לפרק המצוין (כולל).

פרקי המשכן והמקדש (שמות, יחזקאל, דברי הימים): כנראה שלא נבקש מכם לבנות ממש דגם בשידור ישיר (אם כי אנחנו חושבים שזה רעיון ממש מגניב שתכינו דגמים תוך כדי למידה….), אבל…. תשימו לב לפרטים. זה בוודאי נושא שיופיע בחידון. 

ספרי הנביאים, ונבואות בתוך ספרים סיפוריים: לדעת פרטים, להכיר ציורים, דימויים וביטויים. לזהות לאיזה נביא שייך ציור כלשהו ועל מה הנבואה… אין הרבה פרקים, ללמוד ולהבין טוב את אלו שיש. אפשר וכדאי ממש לצייר לעצמכם! 

דניאל: את הפרקים בארמית ללמוד עם תרגום. להכיר את הסיפור, אין צורך ללמוד בעל פה או לשלוט בכל פרט.

דברי הימים א: לא תתבקשו לזכור רשימות בעל פה. להכיר את עיקר הסיפור, דמויות חשובות בראש הרשימה ודמויות שמופיעים עליהן פרטים מיוחדים. להבין מה המהות של הרשימה (זה הצבא של מלכות דוד? שומרי המקדש? הלויים?….)

מלכים ב ודברי הימים ב: כן, יש הרבה מקבילות! זו עוד חזרה על אותו סיפור, מכיוון שונה. לא נשאל אתכם אם פסוק מסוים מופיע דווקא במלכים או דווקא בדברי הימים. אבל כן נשאל אתכם על חלקים מהסיפור כמו תמיד.

6 תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

דילוג לתוכן