חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
ילדים מחזיקים ספר תורה

מחלקת הדרכה

נושא: במעגל השנה
סוג פעילות: חומרי העשרה
מתאים לגיל: גלעד-הראל (ג-ה), חב"ב (ט ומעלה), נווה-נחלה (ו-ח)
רמת פעילות: יום חול, קלילה, שבת

שירים לשמחת תורה ובכלל..

קובץ השירים נמצאת בקבצים המצורפים בצד העמוד

שירון להדפסה            שירון לעריכה

 1. אהללה אלוקי ואשמחה בו, ואשימה תקותי בו.
  אהודנו בסוד עם קרובו, אלוקי צורי אחסה בו.
 2. אילו יהודי היה יודע כמה ה’ אוהב אותו, היה שמח ורוקד, מאה עשרים שנה. אילו יהודי היה יודע מה כוחה של השמחה, היה שמח ורוקד, מאה עשרים שנה.
 3. אין אדיר כה’, ואין ברוך כבן עמרם

אין גדולה כתורה, ואין דורשיה כישראל

אין הדור כה’, ואין ותיק כבן עמרם

אין זכיה כתורה , ואין חכמיה כישראל

אין טהור כה’, ואין ישר כבן עמרם

אין כבוד כתורה, ואין לומדיה כישראל

אין מלך כה’, ואין נביא כבן עמרם

אין סגולה כתורה, ואין עוזריה כישראל

אין פודה כה’, ואין צדיק כבן עמרם

אין קדושה כתורה, ואין רוממיה כישראל

אין קדוש כה’, ואין רחום כבן עמרם

אין שמירה כתורה, ואין תומכיה כישראל

 1. איש את רעהו יעזורו ולאחיו יאמר חזק
 2. אלה חמדה ליבי וחוסה נא ואל נא תתעלם
 3. א-לי אתה ואודך אלוקי ארוממך הודו לה’ כי טוב כי לעולם חסדו
 4. אמת אתה הוא ראשון ואתה הוא אחרון, ומבלעדיך אין לנו מלך גואל ומושיע
 5. אנא עבדא דקודשא בריך הוא, דסגידנא קמיה ומקמי דיקר אורייתיה, בכל עידן ועידן
 6. אנחנו מאמינים בני מאמינים, ואין לנו על מי להישען, אלא על אבינו שבשמיים.
 7. אשא עיני אל ההרים מאין יבוא עזרי עזרי מעם ה’ עושה שמיים וארץ
 8. אשורר שירה לכבוד התורה, מפז יקרה זכה וברה
  ניתנה לנו על יד רוענו, משה רבנו בחיר האומה
  נאמן שמו בחר בעמו, להיות לו לשמו אומה נבחרה
  אשרי הגבר על יצרו גובר, מישרים דובר בוחר בתורה
  רבת נעימה תורה תמימה, פתי מחכימה עין מאירה
 9. אשירה לה’ בחיי, אזמרה לא-לוהי בעודי, יערב עליו שיחי, אנכי אשמח בה’. יתמו חטאים מן הארץ, ורשעים עוד אינם. ברכי נפשי את ה’ הללויה
 10. אשרי מי שגדל בתורה ועמלו בתורה ועושה נחת רוח ליוצרו
 11. אשריכם תלמידי חכמים שדברי תורה חביבין עליכם. מה אהבתי תורתך כל היום היא שיחתי.
 12. אַתָּה בְחַרְתָּנוּ מִכָּל הָעַמִּים אָהַבְתָּ אוֹתָנוּ וְרָצִיתָ בָּנוּ וְרוֹמַמְתָּנוּ מִכָּל הַלְּשׁונות וְקִדַּשְׁתָּנוּ בְּמִצְותֶיךָ וְקֵרַבְתָּנוּ מַלְכֵּנוּ לַעֲבוֹדָתֶךָ וְשִׁמְךָ הַגָּדול וְהַקָּדוֹשׁ עָלֵינוּ קָרָאתָ
 13. אתה תקום תרחם ציון, כי עת לחננה כי בא מועד
 14. בזכות יוסף הצדיק, אפרים ומנשה, ימלא משאלותינו לטובה
 15. ביום ההוא יושר השיר הזה בארץ יהודה. עיר עז לנו ישועה ישית חומות וחיל. פתחו שערים ויבוא גוי צדיק, שומר אמונים
 16. ברוך א-לוהינו שבראנו לכבודו, והבדילנו מן התועים, ונתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו
 17. ברוך הגבר אשר יבטח בה’, והיה ה’ מבטחו
 18. דוד מלך ישראל, חי וקיים. סימן טוב ומזל טוב יהא לנו ולכל ישראל אמן
 19. הוא יגאל אותנו בקרוב ויקבץ נדחינו מארבע כנפות הארץ חברים כל ישראל ונאמר אמן
 20. הוא יפתח לבנו בתורתו, וישם בלבנו אהבתו ויראתו..
 21. הודו לה’ כי טוב, כי לעולם חסדו
 22. הושיע את עמך וברך את נחלתך ורעם ונשאם עד העולם
 23. הטוב כי לא כלו רחמיך , והמרחם כי לא תמו חסדיך, כי מעולם קיוינו לך
 24. הכל יודוך והכל ישבחוך והכל יאמרו אין קדוש כה’
 25. הנה אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא לפני בוא יום ה’ הגדול והנורא. והשיב לב אבות על בנים, ולב בנים על אבותם
 26. הרחמן הוא יקים לנו את סוכת דוד הנופלת
 27. ואמר ביום ההוא, הנה א-להינו זה, קיוינו לו ויושיענו, זה ה’ קיוינו לו, נגילה ונשמחה בישועתו
 28. ואנחנו כורעים ומשתחוים ומודים, לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. אין עוד מלבדו אפס זולתו
 29. ואני נתתי לך שכם אחד על אחיך אשר לקחתי מיד האמורי בחרבי ובקשתי
 30. ואפילו בהסתרה שבתוך  ההסתרה בוודאי גם שם נמצא השם יתברך גם אחרי הדברים הקשים העוברים עליך אני עומד
 31. ובא לציון גואל
 32. ובאו האובדים בארץ אשור והנידחים בארץ מצרים, והשתחוו לה’ בהר הקודש בירושלים
 33. ובכן צדיקים יראו וישמחו וישרים יעלוזו וחסידים ברינה יגילו.
 34. והאר עינינו בתורתך ודבק ליבנו במצוותיך, ויחד לבבנו לאהבה וליראה את שמך שלא נבוש ולא ניכלם ולא ניכשל לעולם ועד
 35. וַהֲבִיאוֹתִים אֶל הַר קָדְשִׁי וְשִׂמַּחְתִּים בְּבֵית תְּפִלָּתִי עוֹלֹתֵיהֶם וְזִבְחֵיהֶם לְרָצוֹן עַל מִזְבְּחִי כִּי בֵיתִי בֵּית תְּפִלָּה יִקָּרֵא לְכָל הָעַמִּים.
 36. ולירושלים עירך ברחמים תשוב ותשכון בתוכה כאשר דיברת ובנה אותה בקרוב בימינו בנין עולם וכסא דוד עבדך מהרה לתוכה תכין.
 37. ונשגב ה’ לבדו ביום ההוא, ויוותר יעקב לבדו ויאבק איש עמו עד עלות השחר
 38. ועתה בנים שירו למלך בתפארת מפואר ואשרי עבדיו המשמיעים בקול שבחו
 39. ועתה כתבו לכם את השירה הזאת ולמדה את בני ישראל. תורה הקדושה התחנני בבקשה פני צור נערץ בקדושה.
 40. וקווי ה’ יחליפו כח יעלו אבר כנשרים, ילכו ולא ייעפו ירוצו ולא ייגעו.
 41. וקרב פזורינו מבין הגויים ונפוצותינו כנס מירכתי ארץ
 42. ושמחת בחגיך והיית אך שמח
 43. ותן בנו יצר טוב לעבדך באמת
 44. טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף
 45. יבנה המקדש, עיר ציון תמלא. ושם נשיר שיר חדש וברננה נעלה
 46. יברכך ה’ מציון וראה בטוב ירושלים כל ימי חייך, וראה בנים לבניך שלום על ישראל
 47. יהא רעוא קדמך דתפתח לבאי באוריתא, ותשלים משאלין דלבאי ולבא דכל עמך ישראל, לטב ולחיין ולשלם
 48. יהי החודש הזה כנבואת אבי חוזה, וישמע בבית זה קול ששון וקול שמחה. חזק ימלא משאלותינו, אמיץ יעשה בקשותינו, והוא ישלח במעשה ידינו ברכה והצלחה
 49. יודו לה’ חסדו ונפלאותיו לבני אדם כי השביע נפש שוקקה ונפש רעבה מילא טוב
 50. יחד כולם קדושה לך ישלשו
 51. ייבנה המקדש עיר ציון תמלא ושם נשיר חדש וברננה נעלה
 52. ימים על ימי מלך תוסיף, שנותיו כמו דור ודור
 53. ימין ה’ רוממה
 54. יערב נא שיחי עליך כי נפשי תערוג אליך
 55. ירושלים אורו של עולם. ומי אורו של ירושלים – הקדוש ברוך הוא
 56. יִשְׂמַח חֲתָנִי בִּקְהַל אֱמוּנַי יִשָּׂא בְרָכָה מֵאֵת אמוני
  שַׁדָּי יְמַלֵּא תַּאֲוַת לִבּוֹ מָגֵן וְצִנָּה יִהְיֶה סְבִיבוֹ
  וְיָאֵר אוֹתוֹ וִייַשֵּׁר נְתִיבוֹ לִגְמוֹר וְלִשְׁמוֹר דַּרְכֵי ה’..   יִשְׂמַח חֲתָנִי.. לְרֹאשׁוֹ יְצַוֶּה בְּרָכוֹת עֲצוּמוֹת          וְיִסַּע בְּכָל עֵת כְּנָהָר שְׁלוֹמוֹת
  בֹּא יָבֹא בְרִנָּה נוֹשֵׂא אֲלוּמוֹת  יִזְכֶּה וְיִרְאֶה יְשׁוּעַת ה’… ישמח חתני..
 57. ישמחו השמים ותגל הארץ ירעם הים ומלואו
 58. ישראל בטח בה’. עזרם ומגינם הוא
 59. כי את כל הארץ אשר אתה רואה לך אתננה ולזרעך עד עולם… לך אתן את הארץ הזאת, וברך כל מיני תבואתה לטובה ותן ברכה על פני האדמה…
 60. כי אתה הוא מלך מלכי המלכים, מלכותו נצח. נוראותיו שיחו, ספרו עוזו, פארוהו צבאיו. קדשוהו, רוממוהו, רון שיר ושבח, תוקף תהילות תפארתו
 61. כי לא יטוש ה’ עמו, ונחלתו לא יעזוב, ה’ הושיעה המלך יעננו ביום קראנו
 62. כי הרבית טובות אלי, כי הגדלת חסדך עלי. מה אשיב לך והכל שלך, לך שמים אף ארץ לך. ואנחנו עמך וצאנך וחפצים לעשות רצונך.
 63. כי מציון תצא תורה ודבר ה’ מירושלים
 64. כי נחם ה’ ציון נחם כל חורבותיה וישם מדברה כעדן וערבתה כגן ה’ ששון ושמחה ימצא בה, תודה וקול זמרה.
 65. כי תעבור במים אתך אני, ובנהרות לא ישטפוך,
  כי תלך במו אש לא תכוה ולהבה לא תבער בך. באש ובמים – עם ישראל חי! מתחת השמים- עם ישראל חי! עם הבורא, עם התורה, בלי שום מורא- עם ישראל חי לעולם!
 66. כל העולם כולו גשר צר מאד. והעיקר לא לפחד כלל
 67. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא
 68. בן אדם, עלה למעלה עלה, כי כח עז לך. יש לך כנפי רוח, כנפי נשרים אבירים. אל תכחש בם פן יכחשו לך. דרוש אותם – וימצא לך מיד.
 69. כשם שאני רוקד כנגדך, ואיני יכול לנגוע בך, כך לא יוכלו כל אויבי לנגוע בי, לנגוע בי לרעה
 70. לב טהור ברא לי אלוקים ורוח נכון חדש בקרבי
 71. לבנימין אמר ידיד ה’ ישכון לבטח עליו
 72. למה נקרא מוריה על שם המור הטוב שישנו שם מי שענה לאברהם אבינו בהר המוריה הוא יענה אתכם’ וישמע קול צעקתכם ביום הזה.
 73. מה אהבתי תורתך כל היא שיחתי
 74. מה אשיב להשם
 75. מהרה ה’ אלוקינו יישמע בהרי יהודה..
 76. מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד
 77. מקימי מעפר דל
 78. משה אמת ותורתו אמת
 79. נעלה לבית המקדש, ברננה נעלה, ברננה נשתחווה
 80. עבדו את ה’ בשמחה, בואו לפניו ברננה
 81. עוד אבינו חי
 82. עוד ישמע בערי יהודה ובחוצות ירושלים קול ששון וקול שמחה קול חתן וקול כלה
 83. עוצו עצה ותופר, דברו דבר ולא יקום כי עמנו א-ל
 84. עורה כבודי, עורה הנבל וכינור אעירה שחר
 85. עוֹשֶׂה שָׁלוֹם בִּמְרוֹמָיו הוּא יַעֲשֶׂה שָׁלוֹם עָלֵינוּ וְעַל כָּל יִשְׂרָאֵל וְאִמְרוּ אָמֵן
 86. על ידי ניגונים ומחיאת כף מתמתקין כל הדינים
 87. עם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה
 88. עם ישראל לא לפחד השם אלוקיך הולך איתך, השם אלוקינו השם אחד.. כל העולם הוא גשר צר והעיקר לא לפחד כלל.  ומלמעלה הוא שומר צר ואויב לא יתקרב
  אח לאח ויד ביד, ישראל זה עם אחד, מלמעלה הוא עוזר, שומר, שומר ישראל
 89. פתח שערי שמים לתפילתנו
 90. פתחו שערים ויבוא גוי צדיק שומר אמונים
 91. שומרים הפקד לעירך כל היום וכל הלילה
 92. שישו את ירושלים גילו בה, גילו בה כל אוהביה. על חומותיך ירושלים הפקדתי שומרים כל היום וכל הלילה
 93. שמחה לארצך וששון לעירך וצמיחת קרן לדוד עבדך ועריכת נר לבן ישי משיחך
 94. שמחם בבנין שלם
 95. תהא השעה הזאת שעת רחמים ועת רצון מלפניך
 96. ועתה כתבו לכם את השירה הזאת ולמדה את בני ישראל. תורה הקדושה התחנני בבקשה פני צור נערץ בקדושה.
 97. תורת ה’ תמימה משיבת נפש, עדות ה’ נאמנה מחכימת פתי
 98. לשנה הבאה בירושלים הבנויה!

נהנתם מהתוכנית? נשמח לתגובה!

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

קבצים מצורפים

פוסטים נוספים

אמונה תמימה

קטע עוסק באמונה.
אמונה זו מהווה בסיס איתן להמשיך בשגרת החיים ובתקווה.

דילוג לתוכן