שאלון א"ב לפרשת תולדות

ילדים מחזיקים ספר תורה

א. למי היה דומה יצחק?* ב. את מה מכר עשו ליעקב תמורת קערה של עדשים? ג. בת כמה הייתה רבקה כשנשאה ליצחק?* ד. איזהו טובה ה' מבקש שמישהו מבני ישראל יעשה כדי שלא ימשיכו לבזות את שמו בבית המקדש? [הפטרה] "יסגור _____" ה. המילה עתר היא מלשון? * ז. איזה דבר ששיך לאברהם העדיפו אנשי גרר יותר […]

שאלון א"ב לפרשת נח

ילדים מחזיקים ספר תורה

התשובות לשאלות המסומנות ב * – אינן מופיעות בפשט הפסוקים. א על איזה הר נחה תיבת נח? אררט ב שם ננערו כל מימי המבול? * בבל ג חמס, עברה שבגללה נחתם גזר דינם של דורו של נח? גזל ד ביטוי נרדף ל 'עצה אחת' * דברים אחדים ז כמה באו לנח מכל מין של חיה […]