לימוד אבות ובנים לל"ג בעומר

ילד עם דגל

ילדים חביבים מה זה בעצם ל"ג בעומר? למה בכלל חוגגים אותו? אם רבי שמעון בר יוחאי נפטר זה לא עצוב? ואולי בכלל תלמידי רבי עקיבא שפסקו מלמות זה בגלל שהם "נגמרו"? רבי עקיבא ופפוס בן יהודה הגמרא במסכת ברכות מספרת לנו על דמותו של רבי עקיבא שהיה אחד מעשרת הרוגי מלכות (עשרה תנאים שהרומאים ימ"ש […]

גבורה בשואה

פעולה ולימוד על גבורתם של מי שקיימו את המצוות בזמן השואה.