Search
Close this search box.

מגלות לגאולה – הצגה

מגלות לגאולה – הצגה

הצגה מיוחדת ופשוטה על עלייה לארץ
מחברת בין קצווי תבל, עוברת ומתארת מפגש עם אנשים שונים שעלו לארץ ועל תהליך התחברות לארץ ישראל

שבת ציבורית (פעולה)

שבת ציבורית (פעולה)

פעולה על השבת הציבורית בשיתוף מרכז ליב”ה- אגף ההסברה אי”ל
אנושיות>יהדות>לאומיות

ערב עדות

ערב מגבש בו נטעם מהשוני שבין העדות השונות ונלמד על החיבור לעם אחד

דילוג לתוכן