קטעים לפסח

קטעים וסיפורים קצרים ויפים המתאימים לימי הפסח ולהכנות אליו

ייעודה של ממלכת הכהנים

לימוד על ייעודם של עם ישראל ומדינת ישראל להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש. מתאים לחודש ארגון תשע"ז