שאלון אב לפרשת בא

ילדים מחזיקים ספר תורה

א- חגב נודד הפושט על הצמחים ומשמידם ב- "כי אין_____ אשר אין שם מת". ג- דינם לעניין חג הפסח כדין כל אחד מעדת ישראל ד-מרחו אותו על המשקוף ועל המזוזות ה- פרעה  שואל את משה ואהרון "מי ומי _____" ו- "______איש מאת רעהו_______ מאת רעותה"… ז- רק אותם, כשהם בכורים צריך לפדות ח- הזמן שבו […]

שאלון א"ב לפרשת וארא

ילדים מחזיקים ספר תורה

א     אחי משה (פרק ז', פסוק א'). ב      בתוכו התלקחה אש (פרק ט', פסוק כ"ד). ג      בנו הבכור של לוי (פרק ו', פסוק ט"ז). ד      "הִנֵּה אָנֹכִי מַכֶּה בַּמַּטֶּה אֲשֶׁר-בְּיָדִי, עַל-הַמַּיִם אֲשֶׁר בַּיְאֹר–וְנֶהֶפְכוּ לְ_____"  (ז', י"ז). ה     "וימלא שבעת ימים אחרי ______ ה' את היאור" (פרק ז' פסוק כ"ה). ו       פרשת השבוע. ז      "ויקרא פרעה אל משה ולאהרון ויאמר לכו ______ לאלהיכם בארץ (ח', כ"א). ח     מכשפי פרעה (ז', […]

שאלון א"ב לפרשת שמות

ילדים מחזיקים ספר תורה

א שמח בליבו כשראה את משה חוזר למצרים (פרק ד' פסוק י"ד). אהרן ב עשה הקדוש ברוך הוא למילדות בשכר יראתם (פרק א' פסוק כ"א). בתים ג בנו של משה (פרק ב' פסוק כ"ב). גרשום ד "איש מצרי הצילנו מיד הרועים, וגם __________ __________ לנו וישק את הצאן". (פרק ב' פס' י"ט). דָּלֹה דָלָה ה […]

שאלון א"ב לפרשת ויחי

ילדים מחזיקים ספר תורה

א. הצעיר שעתיד להיות חשוב מאחיו הבכור (פרק מ"ח פסוקים י"ז- י"ט). אֶפְרַיִם ב.  צאצאיו עתידים להלחם כזאב טורף  (פרק מ"ט פסוק כ"ז). בִּנְיָמִין ג. שם נערך אבל גדול ליעקב (פרק נ' פסוק י'). גֹּרֶן הָאָטָד ד.  בניו עתידים להתנקם ולעשות דין באוייבי ישראל (פרק מ"ט פסוק ט"ז). דָן ה.  "ברכות אביך גברו על ברכות […]

שאלוני א"ב לפרשת ויגש

ילדים מחזיקים ספר תורה

שאלון 1  כל התשובות נכתבות לפי 'כתיב' הפסוקים ולא לפי 'קרי' המילים! –          שאלה שמסומנת ב-* תשובתה ברש"י. –          שם ה' או אלוקים נכתב בתשובות רק – ה. [אות אחת]   א     מילת כבוד לצפנת פענח שהשתמש בה יהודה [ההפך מ-עבד]? ב     איך נקראים הצאן בלשון המקרא? [בדברי פרעה] ג      באיזו ארץ רוצה יוסף להושיב את משפחתו? […]

שאלוני א"ב לפרשת וישלח

ילדים מחזיקים ספר תורה

שאלון 1 א. מילה שמשמשת גם בלשון זכר וגם בלשון נקבה? ב. מנחה הבאה על ראיית פנים נקראת?* ג. באיזה מילה שולח יעקב מסר לעשו שהוא עדיין נשאר צדיק אפילו אצל לבן?* ד. איך קראו למינקת של רבקה? ה. איזה אות באה במקום למ"ד כשהמילה הייתה צריכה להתחיל בה?* ו. איזו מילה מבטאת את הפחד של […]