שבת (פעולה)

פעולה שמסבירה את מהות השבת.
השבת היא מתנה שקיבלנו מהקב"ה.

כבוד שבת

צ'ופר עוסק בשבת.
על כבוד שבת וחשיבותו

מצוות שבת

מקור עוסק בשבת.
גדולה מצוות השבת שהאדם נכנס אליה מתחילתה ועד סופה.

קדושת השבת

מקור עוסק בקדושה.
הקדושה בשבת מתמשכת אל ימות החול