Search
Close this search box.

סניף אלעד

נושא: ארץ ישראל
סוג פעילות: חומרי העשרהמקורפעילות סניפית
מתאים לגיל: גלעד-הראל (ג-ה), חב"ב (ט ומעלה), נווה-נחלה (ו-ח)
רמת פעילות: יום חול, עמוקה, קלילה, שבת

דף לימוד אמהות ובנות לשלושת השבועות

מצורף קובץ ערוך של הלימוד בקבצים המצורפים

 

אנו נמצאים בימים המכונים שלושת השבועות – מי”ז בתמוז – היום בו נבקעו חומות ירושלים עד תשעה באב- היום בו חרב בית המקדש.

הערב ננסה לענות על כמה שאלות:

  • מדוע חרבו בית המקדש הראשון והשני?
  • כיצד ניתן לתקן את החורבן ולקרב את הגאולה?
  • ומה תפקידינו, כנשים, בתהליך העצום הזה?

נסו לענות על השאלות בתחילה לבדכם, ואח”כ קראו את המקורות שלפניכם:

  • מדוע חרבו בית המקדש הראשון והשני?

 

1. “מקדש ראשון מפני מה חרב?

– מפני שלושה דברים שהיו בו: עבודה זרה וגילוי עריות ושפיכות דמים.

אבל מקדש שני, שהיו עוסקים בתורה ומצוות ובגמילות חסדים, מפני מה חרב?

– מפני שהייתה בו שנאת חינם, ללמדך ששקולה שנאת חינם כנגד שלוש עבירות: עבודה זרה וגילוי עריות ושפיכות דמים…”

יומא ט ע”ב

2. “אנשי בית שני היו צדיקים וחסידים ועמלי תורה אך לא היו ישרים בהליכות עולמים.

מפני שנאת חינם שבלבבם חשדו את מי שראו שנוהג שלא כדעתם ביראת ה’ שהוא צדוקי ואפיקורס.

ובאו ע”י זה לידי שפיכות דמים ולכל הרעות בעולם עד שחרב הבית.

שהקב”ה ישר הוא ואינו סובל צדיקים כאלו,

אלא באופן שהולכים בדרך הישר גם בהליכות עולם ולא בעקמימות אע”פ שהיא לשם שמים, שזה גורם חורבן הבריאה והריסות ישוב הארץ”

הרב נפתלי צבי יהודה ברלין,
העמק דבר, פירוש לתורה,

פתיחה לספר בראשית

 

הסיבה שחרב בית המקדש הראשון היא שעם ישראל באותה התקופה עבר על 3 העברות החמורות ביותר (ע”ז, גילוי עריות ושפיכות דמים).

אך, לעומת זאת, בבית שני מסופר שעם ישראל היה עוסק בתורה ובמוות ובגמילות חסדים,

אם כן – מדוע חרב הבית? בגלל שהייתה בעם ישראל שנאת חינם!

 

  • אם כן, כיצד ניתן לתקן את החורבן ולקרב את הגאולה?

1. “ואם נחרבנו ונחרב העולם עמנו על ידי שנאת חינם, נשוב להיבנות והעולם עמנו יבנה על ידי אהבת חינם…”

אורות הקודש, חלק ג’ עמוד שכג’-שכד’

 

2. אהבת חינם, מהי? יש אדם שאני אוהבו כי עשה לי טובות רבות.

אך יש אהבת חינם לא בגלל הטוב, אלא כמו ששנאת חינם היא לשונֶה, כך אהבת חינם היא לדומה.

אדם אוהב את הדומה לו. אבל הוא באמת שונה! איך אוהב אותו?! והתשובה: הוא אינו שונה! הוא דומה מאד! הוא יותר דומה משונה!

ככל שתראה את הדומה, יותר תאהב. זו עבודה שכלית לראות שהדומה גדול לאין ערוך מהשונה.

זו גם עבודה מידתית. כדי לראות את הדומה, צריך גבורה, כי השונה מרגיז אותי מאוד.

צריך לעבוד על עצמו ולהתגבר על הקשיים המפריעים לראות את הדומה ואז מגיעים לסימפטיה טבעית.

הרב אבינר

כשם שחרב בית המקדש על שנאת חינם, כך ייבנה בית המקדש השלישי בזכות אהבת חינם.

החדרת אהבת חינם היא בניית המקדש בתוככי ליבנו.

וכאשר המקדש שבליבנו יעמוד על תילו, תפתח הדרך לבנייתו המחודשת של בית המקדש השלישי!

וכיצד נוכל להגביר את אהבת החינם? ע”י זה שנחפש את הדומה והמשותף בינינו לבין אחרים.

ככל שנחפש יותר דמיון – כך נוכל יותר להתקרב ולאהוב גם את מי ששונה מאתנו.

  • אם כן, מה לדעתכן תפקידינו כנשים, בתהליך העצום של קירוב הגאולה?

 

“בזכות נשים צדקניות נגאלו ישראל ממצרים ובזכותן עתידין להיגאל. ואין הדורות נגאלים אלא בזכות נשים צדקניות שבדור”.

חז”ל

הגאולה שהולכת ומתגלה לעינינו, מתקדמת בכל דור ודור בזכות כל מי שמקבלת על עצמה לדאוג לכלל ישראל.

בזכות מי שעושה וחיה מתוך אמונה – בתפילה, בחסד, ובמציאות היומיומית בתחושה של שליחות למען עם ישראל.

אז שנזכה להרבות התורה במצוות ובאהבת ישראל,

ושעל ידי זה בעזרת ה’ נתקן את חורבן בית שני, ונקרב את הגאולה ואת בניין בית המקדש השלישי!

צום קל ומועיל!

 


 

(מצורפת תפילה לטקס הפרשת חלה שייערך בהמשך)

תחינה לאמר לאחר הפרשת חלה:
“יהי רצון מלפניך א-דוני א-לוהינו וא-לוהי אבותינו שהמצוה של הפרשת חלה תיחשב כאילו קיימתיה בכל פרטיה ודקדוקיה,

ותיחשב הרמת החלה שאני מרימה, כמו הקורבן שהוקרב על המזבח שנתקבל ברצון,

כמו שלפנים היתה החלה נתונה לכהן והיתה לכפרת עוונות, כך תהיה לכפרה על עוונותי,

ואז אהיה כאילו נולדתי מחדש נקיה מחטא ועוון ואוכל לקיים מצות שבת קודש והימים טובים על בעלי (וילדינו) להיות ניזונים מקדושת הימים האלה,

ומהשפעתה של מצות חלה יהיו ילדינו ניזונים תמיד מידיו של הקב’ה ברוב רחמיו וחסדיו, וברוב אהבה, ושתתקבל מצות חלה כאילו נתתי מעשר,

וכשם שהנני מקיימת מצות חלה בכל לב, כך יתעוררו רחמיו של הקב’ה לשומרני מצער וממכאובים כל הימים,

וכן יהי רצון שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, אמן”

תפילה על גלות השכינה:

“אבינו מלכינו, גלה כבוד מלכותך עלינו מהרה, והופע והינשא עלינו לעיני כל חי,

וקרב פזורינו מבין הגויים ונפוצותינו כנס מירכתי ארץ, והביאנו לציון עירך ברינה, ולירושלים בית מקדשך בשמחת עולם,

ושם נעשה לפניך את קורבנות חובותינו, תמידים כסדרם ומוספים כהלכתם…

וידע כל פעול כי אתה פעלתו ויבין כל יצור כי אתה יצרתו, ויאמר כל אשר נשמה באפו:

ד’ אלוקי ישראל מלך, ומלכותו בכל משלה”

 

נהנתם מהתוכנית? נשמח לתגובה!

2 תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

קבצים מצורפים

פוסטים נוספים

רבי נחמן בארץ ישראל

קטע עוסק באהבת הארץ.
מיום שעמד רבי נחמן מברסלב על דעתו היה מתאווה ומשתוקק לארץ ישראל.

ערב גשם

לכבוד החורף הקרב ותחילת שאילת גשמים- ערב מהנה לחניכים על גשם, מים ועוד!

ילדה עולה במדרגות

לא כמו כולם (פעולה)

פעולה עוסקת בגדולי ישראל.
הצבת רצון ה’ מול עינינו מובילה אותנו לצעוד בנתיב האומץ והאמת מבלי לחשוש מהסביבה .

דילוג לתוכן