חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

מחלקת הדרכה

נושא: בין אדם לחברו
סוג פעילות: משחקערבפעולהפעילויות לחופשפעילות סניפית
מתאים לגיל: גלעד-הראל (ג-ה), חב"ב (ט ומעלה), נווה-נחלה (ו-ח)
רמת פעילות: יום חול, קלילה, שבת

חידון א”ב- פיצוחים- לפסח


 

 

ניתן להוריד גירסת הדפסה בצד העמוד.

 

 

א

אותו – שוברים, מחביאים וגונבים, ובסוף גם אוכלים אותו     אפיקומן

ביד חזקה זו הדבר, והמטה? חפשו את התשובה.               אותות

מבשר הגאולה. מוזגים לכבודו כוס מיוחדת.                       אליהו

אחת ממכות מצרים                                                       ארבה

החודש בו יצאנו ממצרים (בלשון התורה)                           אביב

 

 

ב

המקום שבו חגגו את ליל הסדר חכמים חמישה.                 בני ברק

מאכל בקערת הסדר אשר מסמל את קרבן החגיגה בפסח.   ביצה

ברכה מיוחדת לימי ניסן                                                   ברכת האילנות

שתים ממכות מצרים                                                       ברד, בכורות

הצילה את משה                                                              בתיה

אור לארבעה עשר עושים את זה, ואח”כ עושים עוד פעולה באות ב’  בדיקת חמץ, ביעור חמץ

מסימני הסדר (בסוף הסעודה)                                         ברך

 

 

ג

מי אמר (בהגדה): “כל שלא אמר שלושה דברים אלו בפסח, לא יצא ידי חובתו..”         (רבן) גמליאל

ארבע כוסות כנגד ארבע לשונות של _____.                      גאולה

פרעה הושיב את בני ישראל בארץ…                                 גושן

עולה שני זוזים                                                               גדי

ממנו שותים יין                                                               גביע

 

 

ד

מחמשת מיניו אפשר ליצור חמץ, שאסור באכילה.                           דגן

פזמון הפיוט המתחיל במילים “כמה מעלות טובות למקום עלינו”.     דיינו

שתים ממכות מצרים                                                                   דם, דבר

עשרה- מי יודע ?                                                                                    דיבריא/דברות

 

ה

בה קוראים את כל הסיפור היציאה.                       הגדה

כדי להודות לה´ בליל הסדר הוא נקרא.                 הלל

מי זאת ה”היא שעמדה”?                                     ההבטחה בברית בין הבתרים

פעולה בה מכשירים כלים לפסח                           הגעלה

ביום הראשון של פסח אומרים אותו בשלמותו 3 פעמים ובחג עצמו חצי בכל יום         הלל

חכם גדול שעלה מבבל לא”י (תנא, חצי זוג)- ממציא הסנדוויץ’ של הסדר                   הילל הזקן

זה הלחם העני שאכלו אבותינו במצרים – בלשון ההגדה                                          הא לחמא עניא

 

 

ו

כוסו של אליהו הנביא היא כנגד זאת המילה.          והבאתי

עיקר מצוות ליל הסדר.                                        והגדת לבנך

שיר מפורסם מתוך ההגדה                                  והיא שעמדה

אחד מסימני הסדר                                             ורחץ

 

 

ז

ראינו הרבה ממנו במכת חושך                             זהב

הסמל לקורבן הפסח בקערת הסדר.                     זרוע

 

ח

המאכל בו נטבל חלק נכבד מהארוחה.                   חרוסת

השיר שברוב המקרים מסיים את ההגדה.              חד גדיא

מה מבקשים מהקב”ה שישפוך על הגויים?             חמתך

אסור לראות אותו ואסור שיהיה ברשותנו בפסח     חמץ

ההיפך מעבדות                                                  חירות

אחד מהארבעה (בנים)                                        חכם

אחת ממכות מצרים                                            חושך

חמישה- מי יודע ?                                              חומשי תורה

קורבן מיוחד שהיו מקריבים בחג הפסח (יש ע”ש מסכת)     חגיגה

הימים שבין ההיום הראשון של פסח עד היום האחרון של פסח         חול המועד

 

 

ט

לזכרו אוכלים את החרוסת הטעימה.                     טיט

איך מכונים המלאכים בפיוט “אדיר הוא”?              טפסריו

מזל חודש ניסן                                                   טלה

אחד מהחכמים שהיה בין חבורת החכמים שהיו מסובים בבני ברק עד הבוקר            רבי טרפון

מתחילים להתפלל עליו ולבקש אותו מפסח                        טל

החרוסת מזכירה לנו אותו                                                טיט

 

י

מסמל את חציית המצה התיכונה.                         יחץ

מיהו זה שנסוב לאחור בצאת ישראל במצרים?       ירדן

שותים ממנו 4 כוסות                                           יין

 

כ

את לשונו לא חרץ לעם סגולה.                              כלב

נטבל במי מלח כבר בהתחלה.                              כרפס

אחד עשר מי יודע?                                             כוכביא

משותף לקערת (וליל) הסדר ולפורים (במגילה)      כרפס

עומד מובטל ולא משתמשים בו בליל הסדר (ויש נוהגים להשתמש בו)                                   כוס של אליהו

הסנדוויץ’ של ליל הסדר , מסימני הסדר                כורך

אחד עשר- מי יודע ?                                           כוכביא

על הראשון מקדשים , על השני אומרים את ההגדה, על השלישי…ועל הרביעי                        כוס(ות)

עליהן מסבים                                                     כריות

 

 

ל

יש שניים כאלו (אחד נשבר), ומוזכרים הם בשירה.  לוחות הברית

מיהו זה שביקש “לעקור את הכל”?                       לבן

אותי חוגגים הלילה                                             ליל הסדר

 

 

מ

מהם שתה התורא, ואליהם נמשלה התורה.                       מים /מיא

“מעשה ברבי אליעזר ורבי יהושע ורבי אלעזר בן עזריה ורבי עקיבא ורבי טרפון שהיו מסובין בבני ברק, והיו מספרים ביציאת מצרים כל אותו הלילה” התל של בני ברק העתיקה נמצא ליד צומת כבישים ידוע. מה שמו של הצומת?             מסובים

מסימני הסדר – קשור בהגדה של פסח                                                     מגיד

מסימני הסדר- משותף לכל יום (כל פעם שרוצים לאכול לחם)                                  מוציא מצה                    

פרעה ומצרים קיבלו עשר כאלה                                                                מכות

מסימני הקערה                                                                                       מרור

אדם שלא מוזכר בכלל בהגדה, אבל קשור מאד לכל ענין יציאת מצרים                      משה רבינו

 

נ

הוא האחרון, ומסמל שהכל בסדר ולהתראות בשנה הבאה.                          נרצה

מהו החודש שבו נגאלו ישראל ובו עתידין להגאל?                                       ניסן

יש הנוהגים להעזר בה בבדיקת חמץ                                                         נוצה

השוטרים במצרים                                                                                   נוגסים

 

 

ס

ההר שבו קרה מעמד הקדושה.                                                    סיני

שישה מי יודע?                                                                           סדרי משנה

בו/מתוכו ה’ התגלה למשה רבינו בפעם הראשונה                           סנה

מצוה שמתחילים לעשות ממוצאי חג ראשון (ממחרת השבת)                       ספירת העומר

 

ע

אילו מילים פותחות את תשובת האב לבנו לאחר מה נשתנה?          עבדים היינו

אחת ממכות מצרים                                                                    ערוב

קורבן שבזמן המקדש היו מקריבים אותו ממחרת השבת                 עומר

בנ”י היו במצרים.. (אפשר לשיר.. )                                              עבדים

 

פ

גם ממנה אסור לאכול במשך ימים שבעה.                                      פת

מה בנו בנ”י במצרים?                                                                  פיתום ורעמסס

עבודה קשה מאד מאד (גופנית ונפשית)                                         פרך

מילה נרדפת ל”דילג” (שם החג..)                                                 פסח

 

 

צ

מתוך אחד מהשירים: אותם בתוך הים ה´ שִקע.                             צרינו

כינויו של האפיקומן בהגדה.                                                         צפון

אחת ממכות מצרים                                                                    צפרדע

 

 

ק

לפני שנעשה, אסור לאכול אפילו מצה.                                           קידוש

מה שואל הילד הקטן בתחילת הסדר?                                          קושיות

נוהגים לתת לעניים לפני חג הפסח                                                           קמחא דפסחא

התקופה החקלאית בו חוגגים את חג הפסח / אחד משמות החג       קציר

מסימני הסדר – איתו מתחילים את ליל הסדר                                קדש

 

ר

למי שנתן סימנים במכות קראו                                                     רבי יהודה

“כל דכפין” פירושו כל מי ש…                                                        רעב

אחד מהארבעה (בנים)                                                                רשע

אחד מסימני הסדר – נטילת ידים                                                 רחצה

אחת מהערים שבנו בני ישראל במצרים                                         רעמסס

 

 

ש

שמה הארמי של הזללנית שאכלה את הגדיא.         שונרא (חתול)

איזו מגילה נוהגים לקרוא בפסח?                         שיר השירים

אחת ממכות מצרים                                            שחין

אחד מסימני הסדר – המציין את סעודת החג         שולחן עורך

מילה נרדפת לקושיות                                         שאלות

אחד הבנים                                                        שאינו יודע לשאול

ת

אחד מהבנים, שבהחלט לא מאפיינת אותו העורמה.                        תם

להם עושים עירוב כדי שבמקים מסויימים ניתן יהיה להכין אוכל מיום שישי לשבת המלכה.      תבשילין

מי שתה את המים בחד גדיא?                                          תורא (שור)

צום שהוא זכר למכה האחרונה                                         תענית בכורים

המצרים בהתחלה עזרו והביאו ____– ואח”כ הפסיקו.        תבן

זרקו אותנו ליאור                                                            תינוקות

 

נהנתם מהתוכנית? נשמח לתגובה!

2 תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

קבצים מצורפים

פוסטים נוספים

ילדים עוזרים ומגלים אחריות חברתית

קטן עליו (סרט)

סרט שמביא את סיפורם של משפחת דרף, משפחה בעלת חמישה ילדים ששניים מתוכם חולים במחלה גנטית נדירה (mps-4 – מורקיו). הסרט מביא את התמודדות המשפחה בחיי היום יום ואת הבחירה שלהם לצמוח מתוך הקשיים ולהפוך את החיים למשמעותיים.

דילוג לתוכן