Search
Close this search box.
חוברת באלה הידיים מנהיגים תנועה

מחלקת הדרכה

נושא: בית המקדש
סוג פעילות: מקורסיפור או משלפעולה
מתאים לגיל: חב"ב (ט ומעלה)
רמת פעילות: יום חול, עמוקה, קלילה, שבת

תפקידה של תנועת אריאל בעבודת ה’

מטרות הפעולה:

החניכות יבינו שכפי שלכל יהודי יש תפקיד משלו, כך יש לנו גם תפקיד בתור תנועה. זאת שליחות גדולה ומיוחדת ואנחנו צריכות לברר אותה. אנחנו מאמינות שהקב”ה רוצה שנעשה רצונו, שהתורה תלווה אותנו בכל תחומי החיים – בלי לעגל פינות. את זה אנחנו מקרינות ולזה אנחנו מחנכות.

 

 

עזרים:
  • מילות השיר “ענווים הגיע זמן גאולתכם” (נספח 1)
  • קטעי עיתונות שונים (נספח 2)
  • קטע ממאמר של הרב אבינר “התשובה בדורנו” (נספח 3)

 

שלב א’

תנועה היא חבורה גדולה מאוד ויש לה כוח גדול.

נשאל את החברות ונערוך דיון בנושא: האם כדאי לעשות מסע מושבות תנועתי או סניפי?

יש הרבה טיעונים בעד מסע סניפי: קל יותר לארגן מסע סניפי, מסע סניפי יענה טוב יותר על הרצונות של הסניף, אפשר לעשות את המסע בכל תאריך שבוחרים והוא לא דורש משאבים מהתנועה עצמה.

אז למה בכל זאת עדיף לעשות מסע תנועתי?

כי בתור חבורה יש לנו הרבה יותר כוח. כשחב”ב של כל תנועת אריאל יוצאים יחד לפעול במציאות, עם מטרה משותפת, יש לזה הרבה יותר השפעה. כוח של חבורה הוא גדול הרבה יותר מכוח של יחידים. כשיש הרבה אנשים שמאוגדים תחת רעיון אחד זו כבר מציאות חיים ושינוי תרבותי. זה לא רק אדם אחד שנוהג בצורה מסוימת – אלא נוצרת תרבות והסתכלות חדשה בכל המציאות.

 

 שלב ב’

עם-ישראל נמצא עכשיו בתהליך הגאולה, לכן יש לנו מחויבות לקרוא את הקריאה לחיים של תורה, לתת את חלקנו ולעשות כל מה שביכולתנו לעשות.

נקרא ביהושע פרק ב פס’ א: “וַיִּשְׁלַח יְהוֹשֻׁעַ-בִּן-נוּן מִן-הַשִּׁטִּים שְׁנַיִם-אֲנָשִׁים מְרַגְּלִים, חֶרֶשׁ לֵאמֹר, לְכוּ רְאוּ אֶת-הָאָרֶץ, וְאֶת-יְרִיחוֹ”.

נשאל את החברות: “מה קורה כאן? עמ”י סיים רק עכשיו לרצות עונש של 40 שנות נדודים במדבר על חטא המרגלים. יהושע היה שם, הוא יודע ששלחו את האנשים הכי צדיקים וראויים בעם, אנשים שמשה רבינו בחר בעצמו לשלוח! איך הוא לא חושש לעשות שוב את אותו הדבר?”

נענה על השאלה: הנקודה השונה היא שיהושע שלח מרגלים על מנת לתכנן איך לכבוש את הארץ. המרגלים של יהושע לא היו בעמדת שאלה האם לכבוש את הארץ, אלא איך לכבוש אותה. הצלחתם הייתה ברורה להם, הם סמכו על הקב”ה שיכניסם לארץ ורק ניסו לברר איך להיות שותפים עמו.

 

כדי להמחיש את חטא המרגלים נחלק את מילות השיר “ענווים הגיע זמן גאולתכם”. (נספח 1)

ענווים הגיע זמן גאולתכם / יוסי גרין

בשעה שמלך המשיח בא

עומד על גג בית המקדש,

משמיע לישראל ואומר:

ענווים, ענווים, הגיע זמן

הגיע זמן גאולתכם!

ואם אין אתם מאמינים

ראו באורי שזורח.

(המילים מתוך ילקוט שמעוני על ישעיה פרק ס’, רמז תצ”ט)

 

השיר מתאר מציאות שבה המשיח עומד על גג בית המקדש ואומר לעם-ישראל: “הגיע זמן גאולתכם!”. אך העם אינם מאמינים לו, הוא צריך לשכנע אותם, לתת להם הוכחות- “אם אין אתם מאמינים – ראו באורי שזורח”.

איך ייתכן שיש מי שלא מאמין שהגיע זמן הגאולה? מלך המשיח הגיע בכבודו, יש מקדש, הגאולה ניצבת מול העיניים, והעם בוחרים להישאר בגלות.

המרגלים היו אנשים ענקים וצדיקים, ובכל זאת ראו בכל נס שהקב”ה עשה להם – עוד סיבה להוציא את דיבת הארץ. אנחנו צריכים להיזהר שלא ליפול באותה הטעות. זכינו להיות בדור של גאולה, לראות בעינינו את עם-ישראל מתקבץ לארצו, את ארץ ישראל נותנת פירותיה בשפע, אך עדיין, גם היום, יש העוצמים עיניים ואינם רואים את הגאולה אלא רק את דיבת הארץ. עלינו לראות את הגאולה, להבין את התהליך הנפלא שאנחנו נמצאים בו ולחפש את הדרכים להיות שותפים לו.

גם כשאנחנו מחפשים דברים שצריך לתקן בעם ובעולם – איננו עושים זאת מתוך ביקורת על הנהגת ה’ או פקפוק בגאולה, אלא מתוך רצון להיות שותפים לגאולה: לחפש איפה אנחנו יכולים לקדם ומה אנחנו יכולים לשפר.

 

 שלב ג’

מה התפקיד שלנו בתנועה היום?

נחלק את החברות לקבוצות קטנות. ניתן לכל קבוצה כתבה על צורך מסוים שצריך לתקן היום בעם (נספח 2), ונבקש מהן לענות על שלוש השאלות הבאות:

1) מהו הגורם לבעיה?

2) מה החב”ב שלנו יכול לעשות כדי לקדם את הנושא?

3) מה החב”ב התנועתי יכול לעשות בנושא?

נזכור שהחיפוש אחר קשיים וחסרונות אינו מתוך ביקורת אלא מתוך רצון להוסיף טוב.

נרכז את החברות חזרה למעגל כללי וכל קבוצה תסכם בכמה מילים את המחשבות שעלו לה. ביום חול כדאי מאוד להמשיך ולפתח את זה לקווים מעשיים של יציאה לעשייה, שינויים בסניף ובחב”ב וכו’.

 

 

שלב ד’

נקרא את הקטע של הרב אבינר: “התשובה בדורנו” (נספח 3)  ונחדד את הנקודה שהתפקיד בדור שלנו הוא לחזק את מדרגת הרוח והצימאון לקב”ה.

 

תשובה בדורנו / הרב אבינר

האם יש תשובה מיוחדת לכל דור ודור? האם יש הבדל בין תשובה לדור אחד לבין תשובה לדור אחר?

אמנם, תשובה היא חזרה לתורה ולמצוות, והתורה היא נצח, אינה משתנה ולא תשתנה, ועל כן לכאורה, גם התשובה אינה צריכה להשתנות.

מסביר הגאון מווילנא, שלכל דור יש אופי מיוחד. בכל דור שולטת מידה אחרת של ריבונו של עולם, וכל מעשי הדור, הנהגותיו ופרנסיו – מתנהלים על פי מידה זו. לכן, לכל דור יש קִצים אחרים התלויים בתשובה, הנהגות אחרות ומנהיגים אחרים (אבן שלמה יא ט). לכל דור תשובה משלו, עבודה משלו ומכשולים משלו.

תפקידו של כל דור אינו נקבע על ידי עצמו, אלא על ידי ריבונו של עולם, הקובע מי תהיינה נשמות הדור ומה תהיינה עבודות הדור. על פי זה גם נקבעים מנהיגי הדור, שכידוע, הגדר של מנהיג הוא – האדם הנכון במקום הנכון, והוא היודע להוציא מן הכוח אל הפועל את הקִצים של כל דור התלויים בתשובה. כמובן, כל התשובות של כל הדורות מצטרפות לתשובה הגדולה הכללית של האומה, אך לכל דור יש עבודה מיוחדת, הנקבעת על פי הגוון המיוחד של ההנהגה האלוהית שבאותו הזמן.

יש לפקוח עיניים ולראות שלפני יותר ממאה שנה, ריבונו של עולם החל להחזיר שכינתו לציון ולעשות ישועה לעמו. ריבונו של עולם ברא את העולם כדי שעם ישראל יהיה מרכזו. אמר לאברהם אבינו: “לך לך…ואעשך לגוי גדול…ונברכו בך כל משפחות האדמה”, ולמשה רבינו: “והייתם לי ממלכת כוהנים וגוי קדוש”.

מפני חטאינו גלינו מארצנו, נחרבנו ונהרגנו. יחזקאל הנביא זועק שזהו חילול השם היותר נורא ואיום, הפך המגמה האלוהית. עתה תם חילול השם ומתחיל קידוש השם: “וקידשתי את שמי הגדול המחֻלל בגויים, וקבצתי אתכם מכל הארצות והבאתי אתכם אל אדמתכם” (יחזקאל לו). עתה, ריבונו של עולם עסוק בבניין הארץ ושיבת ציון, הקמת המדינה וחיזוק הצבא. “המחדש בטובו בכל יום מעשה בראשית”, כל יום מתחדשים חידושים מאת ד’, בכל יום נשפך עוד טוב מהמקור האלוהי. ועתה, ד’ עושה ישועה לעמו ומקים אותו לתחיה.

האם הנך רוצה להיות שותף למעשה בראשית ולמעשה ד’ הגדול של ימינו? זו התשובה של דורנו.

חז”ל אומרים שלפני בוא המשיח “בת קול מפוצצת בראשי ההרים ואומרת: כל מי שפעל עם אל, יבוא ויטול שכרו”, ויש גרסה- “באוהלי צדיקים”; בראשי ההרים יש ישובים, ובאוהלי צדיקים יש לומדי תורה. אלו ואלו קרואים להיות פועלים עם אל, כי לכל דור עבודה משלו ומצווה משלו.

נהנתם מהתוכנית? נשמח לתגובה!

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

קבצים מצורפים

פוסטים נוספים

עם קדוש

מקור עוסק בקדושת עם ישראל.
"הדגשת הפניה לכל באה לומר שהדרישה "קדושים תהיו" אכן שייכת לכולם.
אין היא עניין ליחידים, אלא לכל אחד ואחד מישראל. כולכם תהיו קדושים"

דילוג לתוכן