Search
Close this search box.

מחלקת הדרכה

נושא: ארץ ישראל
תת נושא: ארץ ישראלקדושהקדושת הארץתורה ומצוות
סוג פעילות: חומרי העשרהמקור
מתאים לגיל: גלעד-הראל (ג-ה), חב"ב (ט ומעלה), נווה-נחלה (ו-ח)
רמת פעילות: יום חול, עמוקה, שבת

עשר דרגות קדושה לארץ ישראל

“עשר קדושות הן:  

ארץ ישראל מקודשת מכל הארצות, ומה היא קדושתה? שמביאים ממנה העומר והביכורים ושתי הלחם, מה שאין מביאים כן מכל הארצות.

עיירות המוקפות חומה מקודשות ממנה, שמשלחים מתוכן את המצורעים ומסבבין לתוכן מת עד שירצו. יצא – אין מחזירין אותו.

לפנים מן החומה מקודש מהם, שאוכלים שם קודשים קלים ומעשר שני.

הר הבית מקודש ממנו, שאין זבים וזבות נידות ויולדות נכנסים לשם.

החיל מקודש ממנו, שאין עובדי כוכבים וטמא מת נכנסים לשם.

עזרת נשים מקודשת ממנו, שאין טבול יום נכנס לשם, ואין חייבין עליה חטאת.

עזרת ישראל מקודשת ממנה, שאין מחוסר כיפורים נכנס לשם, וחייבין עליה חטאת.

עזרת הכהנים מקודשת ממנה, שאין ישראל נכנסים לשם אלא בשעת צורכיהם: לסמיכה, לשחיטה, לתנופה.

בין האולם ולמזבח מקודש ממנה, שאין בעלי מומין ופרועי ראש נכנסים לשם.

ההיכל מקודש ממנו, שאין נכנס לשם שלא רחוץ ידיים ורגליים.

קודש הקדשים מקודש מהם, שאין נכנס לשם אלא כהן גדול ביום הכיפורים בשעת העבודה…”

נהנתם מהתוכנית? נשמח לתגובה!

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

קבצים מצורפים

לפעולה זו לא צורפו קבצים

פוסטים נוספים

ילדים מחזיקים ספר תורה

למה תנך?

עזרים- מצגת לשיתוף מסך /הקרנה בסניף לפעולה שמעבירים בסניף- מקרן.

דילוג לתוכן