Search
Close this search box.

מחלקת הדרכה

נושא: אחדות וגיבוש
סוג פעילות: זוםערבפעולהפעילויות לחופשפעילות סניפית
מתאים לגיל: גלעד-הראל (ג-ה), חב"ב (ט ומעלה), נווה-נחלה (ו-ח)
רמת פעילות: יום חול, עמוקה, קלילה

סעודת אמנים

מצורף קובץ ערוך של התכנית עם תפילות ברכות ושירים בצד העמוד.
הכנות לפני הפעילות:
מבקשים מכל חניך להביא חטיף/ממתק. אפשר לבנות על זה שרוב החניכים יביאו מאכלים שברכתם מזונות/שהכל..
לכן המדריך צריך לדאוג להביא את שאר הברכות, או לבקש מחניכים ספציפים להביא:
פרי עץ כל שהוא [ענבים זה אחלה רעיון- גם כולם אוהבים וגם לא צריך לחתוך..]
פרי אדמה- אפשר בוטנים, למשל, או מלפפון ועגבניה רגילים 🙂 [לא לשכוח להביא סכין לחתוך!]
פרי הגפן- כדאי מאוד, בקבוק מיץ ענבים פשוט עושה את זה..
 
מהלך הפעילות:
יושבים במעגל, מעבירים מאכלים לפי סדר הברכות:
מזונות, גפן, עץ, אדמה, שהכל [קל לזכור את זה לפי מג”ע א”ש]. חשוב להסביר לחניכים [בעיקר לקטנים] על סדר הברכות!!
לכל ברכה יש ‘כוונה’ משלה:

מזונות- תפילה לפרנסה:

יהי רצון מלפניך ה’ אלוקינו ואלוקי אבותינו, שיהיו מזונותי ופנרסתי ומזונות ופרנסת בני ביני עם מזונות ופרנסת כל עמך בית ישראל, מוכתרים ומאומתים לידך המלאה והפתוחה, הקדושה והרחבה, ותהא מלאכתי וכל עסקיי לברכה ולא לעניות, לחיים ולא למוות, ותזכני שלא יתחלל שם שמיים על ידי, ואהיה מן המועילים והמשפיעים טוב לכל אדם, תמיד, ותמלא ידי מברכותיך ושבענו מטובך, כמו שעשית ליוצאי מצריים, כי אתה ברכת ומברך לעולם, עיני כל אליך ישברו, ואתה נותן להם את אוכלם בעיתו. פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון, השלך על ה’ יהבך והוא יכלכלך, לא ייתן לעולם מוט לצדיק, ואתן הנשמות הקדושות והטהורות, העתירו אל ה’ בעדי ובגללי, ירים קרני ויגביה מזלי, למען אוכל לעובדו בלבב שלם כל ימי העולם. אמן

 

גפן- תפילה למציאת בן זוג:

יהי רצון מלפניך ה’ אלוקי ולוקי אבותי, שתמציא לי ברחמיך הרבים ובחסדך הגדולים את זיווגי הראוי לי בזמנו, זיווג הגון הראוי להוליד תלמיד חכם גדול

בתורה וביראה, מזרע צדיקים ואנשי אמת ויראת חטא, כמו שהמצאת זווגו לאדם הראשון, לאברהם, יצחק, יעקב ומשה, כל אחד זיווגו בעיתו ובזמנו

אותו איש שתמציא לי, לזיווגי, יהא איש טוב, איש נאה במעשיו, בעל מעשים טובים, בעל חן, איש משכיר וירא אלוקים, רודף צדקה וגומל חסד. ולא יהיה

בו שמץ פסול, מום ופגם. ולא יהיה כעסן ורגזן, רק בעל ענווה ונמיכות רוח בריא ובעל כח. ואל יעכב אכזריות הבריות ושונאים ומחשבותיהם ותחבולותיהם לעכב את בן זיווגי הראוי לי. יהי לרצון אמרי פי והגיון לבניך לפניך, ה’ צורי וגואלי.

 

עץ- תפילה לזרע קודש

אבינו אב הרחמן, שמע תפילתנו ותאזין שוועתנו, שיהיו כל העקרות נפקדות חיש קל מהרה, וילדו ברחמיך בנים חיים וקיימים. ויתרבו עמך בני ישראל כחול הים אשר לא ימד ולא יספר. וכשם שגברו רחמיך על אבינו הראשון, אחד היה אברהם אבינו ואשתו שרה אמנו אשר זכרתם לטובה, ותפקדם לעת זקנותם ונתת להם את יצחק, והבטחתם להרבות זרעו ככוכבי השמיים. כן יהמו נא מעיך ורחמיך על כל עקרות עמך בית ישראל, אשר עיניהם תלויות אליך, לבד שתתן להם זרע של קיימא לעבודתך וליראתך. רחם עליהם למענך, ופקדם לטובה. ומלא משאלותם ברחמים, ותעתר להם ותשמע תפילתם. ותתן להם הריון חיש קל מהרה, ויזכו להוליד זרע של קיימא וישמחו אביהם ואמם בהם ויזכו לגדלם לתורה לחופה ולמעשים טובים לאורך ימים ושנים טובות. אמן.

 

אדמה- תפילה לבריאות

יהי רצון מלפניך, ה’ אלוקינו ואלוקי אבותינו, שתתמלא רחמים עלינו, עשה למען אבותינו הקדושים, אברהם איש החסד, יצחק נאזר בגבורה, יעקב כליל

תפארת, ותבטל מעלינו כל גזירות קשות ורעות, ובצל כנפיך תסתירנו. ונהיה בריאים בכל איברינו וגידנו, ותשמרנו מכל צרה ומכל פחת ומכל חולי, ותצילנו מכל מיני כישוף ומבלבול הדעת. ואל ידווה לבנו, ואל יחשכו עינינו, ונהיה מיושבים בדעתנו, ותן בנו כח ובריאות לעבודתך וליראתך. ותאריך ימינו בטוב ושנותינו בנעימים, ובכל אשר נפנה נשכיל, ובכל אשר נעשה נצליח, אמן כן יהי רצון. יהי חסדך ה’ עלינו כאשר ייחלנו לך, הראנו ה’ חסדך וישעך תתן לנו, ואני בחסדך בטחתי יגל ליבי בישועתך, אשירה לה’ כי גמל עליי.

 

שהכל- תפילה לשמירה והצלחה בכל

יהי כבוד ה’ לעולם. ישמח ה’ במעשיו, יהי שם ה’ מבורך מעתה ועד עולם.

המביט לארץ ותרעד. יגע בהרים ויעשנו. רומה את השמיים אלוקים, על כל הארץ כבודך.

יהי רצון מלפניך, ה’ אלוקינו ואלוקי אבותינו, שתעשה למען רחמיך, ובזכות פסוקים אלו ושמות הקודש הרמוזים והמצורפים בהם, תרחם עלינו

ותצילנו מכל צרה, ותרצנו ברחמיך הרבים, אמן נצח סלה ועד.

 
הערות:
1. לא לשכוח להביא צלוחות וכוסות חד”פ, לחלוקת הדברים..
2. אפשר לבקש מהחניכים לאסוף לפני זה שמות לפרנסה, לרפואה, לזיווג, ולזרע קודש, ולפני כל ברכה לעשות ‘סבב של שמות’.
 
להוסיף קדושה!!

נהנתם מהתוכנית? נשמח לתגובה!

תגובה אחת

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

קבצים מצורפים

פוסטים נוספים

דילוג לתוכן