כותבים את התנ"ך

הצעה לפעילות בין דורית, הנכד והסב יתרגלו שימוש במחשב,
והשתתפות במיזם "כותבים את התנ"ך"

כישורי חיים

פעילות להעצמת החניך ונתינת כוחות לעמוד מול לחצים חיצונים.