סדר ט"ו בשבט

רעיון לסדר ט"ו בשבט עם שירים, מדרשים וסיפורים.

זהירות בדרכים

גם אתם לא מוכנים להשלים עם תאונות הדרכים?
רעיונות לפעילות מניעה.

כותבים את התנ"ך

הצעה לפעילות בין דורית, הנכד והסב יתרגלו שימוש במחשב,
והשתתפות במיזם "כותבים את התנ"ך"