סדר ט"ו בשבט

רעיון לסדר ט"ו בשבט עם שירים, מדרשים וסיפורים.

כותבים את התנ"ך

הצעה לפעילות בין דורית, הנכד והסב יתרגלו שימוש במחשב,
והשתתפות במיזם "כותבים את התנ"ך"