שאלון אב לפרשת בא

ילדים מחזיקים ספר תורה

א- חגב נודד הפושט על הצמחים ומשמידם ב- "כי אין_____ אשר אין שם מת". ג- דינם לעניין חג הפסח כדין כל אחד מעדת ישראל ד-מרחו אותו על המשקוף ועל המזוזות ה- פרעה  שואל את משה ואהרון "מי ומי _____" ו- "______איש מאת רעהו_______ מאת רעותה"… ז- רק אותם, כשהם בכורים צריך לפדות ח- הזמן שבו […]