צבע אדום(פעולה)

פעולה עוסקת בשדרות.
החיים בצל הקאסמים בשדרות והשפעותיהם על חיי השיגרה.
פעולה מס' 1 בנושא: שדרות.

לא תעמוד על דם רעך(פעולה)

פעולה עוסקת בשדרות.
מצוות לא תעמוד על דם רעך והקשר בינה לבין חובת הסיוע לתושבי שדרות.
פעולה מס' 3 בנושא שדרות.

שאלון א"ב לפרשת נשא

ילדים מחזיקים ספר תורה

א.     אחרי שהכהן משביע את האישה הסוטה היא עונה: ____ ב.     ה___ של האישה צבה, אם אכן סטתה. ג.      אחת ממשפחות הלויים. ד.     "___ אל בני ישראל ואמרת אליהם…" ה.     הביטוי השונה בתיאור קרבנו של נתנאל בן  צוער משאר קרבנות הנשיאים. ו.        הביטוי השונה בתיאור קרבנו של נחשון בן עמינדב משאר קרבנות הנשיאים. ז.      משולח מן המחנה. ח.     "והתוודו את ____…" ט.     נזיר כזה צריך […]

דף לימוד לשבועות

לימוד מתוך סיפור מגילת רות על הצורך שלנו להיות מי שאנחנו, בלי לפחד ממה שהחברה תגיד.