עולים לרגל!

פעילות חווייתית בה נחוש את העלייה לרגל בזמן בית המקדש.

כל יהודי חשוב!

חודש חשוון חלף עבר לו, כך גם כסליו ורובו של טבת, וגשמים – אין!