פעולות מהמדרשה לידע המקדש

המדרשה לידע המקדש מזמינה אתכם להיכנס לקישור המצורף ולהשתמש בחומרי ההדרכה כדי להעצים את הקשר של עם ישראל לבית מקדש.

החלק החסר (פעולה)

פעולה להעברה עצמית למשפחה לשבת פרשת מטות מסעי, בנושא חסרון בית המקדש, וההתרגלות למצב שלנו כיום.