כח הראיה

חנוכיה

פעולה בה נבין מהו כח הראיה, מתוך נרות החנוכה