מקלו של הדגל

קטע מקסים על משמעות החיבור בין יום הזיכרון ליום העצמאות.

מה ההבדל?/ אפרים קישון

מה ההבדל בין הקשר של עם ישראל לארץ ישראל לבין הקשר של יהודים שחיים בחוץ לארץ לארץ ישראל?