בכי על החורבן

סיפור על האבל של עמ"י על חורבן בית המקדש שהיה לפני כמעט אלפיים שנה..

בין המיצרים

מקור עוסק בבין המצרים.
משל למנהגי האבלות בשלושת השבועות