יש לנו מדינה!(פעולה)

פעולה על ההתקדמות של עמ"י מאז שנבנתה המדינה, למרות שהמדינה עוד לא בשיא פריחתה.