חושבים סביבה-פעולות והדרכה >>

שומרים על העולם (פעולה)

שבט: גלעד- נחלה
רמת פעילות: קלילה
מתאים ל: יום חול

לעבדה ולשמרה (פעולה)

שבט: נווה- נחלה
רמת פעילות: קלילה
מתאים ל: יום חול, שבת

האדם בגן עדן (פעולה)

שבט: מעוז- נחלה
רמת פעילות: עמוקה
מתאים ל: יום חול, שבת