Search
Close this search box.
עם ישראל

מחלקת הדרכה

נושא: אהבת הארץ
סוג פעילות: פעולה
מתאים לגיל: גלעד-הראל (ג-ה)
רמת פעילות: יום חול, עמוקה, שבת

מסע לקירוב לבבות (פעולה)

פעולה ראשונה מתוך מערך הפעולות לשבט זרעים בחודש ארגון תשע”ד.

לפעולה השניה

מטרות

החניכות ייחשפו לפועלו של הרב קוק למען אחדות העם דרך מסע המושבות.

עזרים
  • כרטיסי המשימות שיוצרים יחד פאזל של המילה אחדות בצדן האחורי.
  • כרטיסים מתאימים לכל משימה כמפורט בהמשך.
  • מפת ארץ ישראל.
  • כלי כתיבה (לא בשבת).
  • אפשר לצייד את החניכות בתחפושות רבניות (קפוטות , שטריימלים ומגבעות)
  • לפני הפעולה המדריכה תחביא את כרטיסי המשימות (למעט הכרטיס הראשון) במקומות שונים בסביבת הסניף (בדומה למשחק “חפש את המטמון”). לכל משימה המדריכה תצרף את העזרים הדרושים לביצועה.
  • אם הפעולה נערכת בשבת, צריך להכין את המשימות המתאימות לשבת.
מהלך הפעולה

נספר שבשנת תרע”ד ( 1913 ) יצא הרב קוק יחד עם רבנים נוספים לבקר ביישובים שונים בארץ. מסע זה נקרא “מסע המושבות”.

נסביר לחניכות שגם אנו נצא היום למסע בעקבות הרב קוק, כדי ללמוד טוב יותר על המסע ההוא.

הוראות המשחק:

המדריכה תטיל על החניכות את המשימה הראשונה. כשיבצעו אותה, היא תגלה להן היכן מוחבאת המשימה הבאה וכן הלאה עד סיום המשימות. המדריכה תתלווה אליהן במשך המשחק.

נקריא את תיאור המסע ברצף.

המשימות מצורפות בנספח שבצד העמוד.

לאחר מכן נשאל את החניכות:

  • מדוע יזם הרב קוק את מסע הרבנים?
  • כיצד התייחס אל החלוצים שלא שמרו מצוות? מה העריך אצלם? במה חלק עליהם?
  • מה אנו יכולים ללמוד מדרכיו?

הרב קוק פעל רבות ליצירת אחדות בעם ישראל. באותה התקופה היה היישוב היהודי מורכב מהיישוב הישן (חרדים שומרי תורה ומצוות

שעסקו בתורה) ומהיישוב החדש (חלוצים חילונים, עובדי אדמה). הרב קוק רצה לגשר על הפער בין שני המחנות. הוא ראה חשיבות רבה

בפועלם של החלוצים, למרות שאינם מקיימים מצוות וחשב שיש מה ללמוד מהם. במסע המושבות הצליח הרב קוק להפגיש רבנים מהיישוב

הישן עם חלוצים מהיישוב החדש. הוא הצליח לגרום להם להכיר אלו את עולמם של אלו ואף לרצות להשפיע ולהתחבר.

גם את רבני היישוב הישן שחלקו עליו ולעיתים תקפו אותו קשות בדבריהם, הרב קוק אהב וכיבד. על-אף שסבר שהם טועים בכך שהם בזים

לחלוצים בוני הארץ, רחש להם הרב הערכה רבה. לא פחות משהעריך את פועלם של החלוצים העריך הרב קוק את שמירתם התקיפה של

אנשי היישוב הישן על חומות שמירת התורה.

היו מבני היישוב הישן שהתנגדותם לדרכו של הרב קוק הביאה אותם לנהוג כלפיו בביזיון. הרב לא הקפיד על מבזיו ומחל על כבודו.

על יחסו של הרב לתוקפיו מבני היישוב הישן נוכל ללמוד מהסיפור שמצורף בנספח שבצד העמוד.

נהנתם מהתוכנית? נשמח לתגובה!

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

קבצים מצורפים

פוסטים נוספים

ילדה עולה במדרגות

גבורת הרוח (לימוד)

קטעים על אברהם אבינו ומרדכי היהודי, בהם רואים את העוצמה והגבורה שלהם בנאמנות לה’, לתורה ולמצוות.

דילוג לתוכן