עיירת המידות – הצגה

עיירת המידות הצגה מיוחדת מתאים לשבט קטן בכמות סיפור מרתק שמעביר לצופים בהצגה את ההתמודדות והשמחה בעבודת המידות