חלק משרשרת(פעולה)

פעולה לשעת חרום הכוללת שיח על המצב והבנה שהמצב הוא חלק מתהליך אלוקי.

קטעים לפסח

קטעים וסיפורים קצרים ויפים המתאימים לימי הפסח ולהכנות אליו