בין המיצרים

מקור עוסק בבין המצרים.
משל למנהגי האבלות בשלושת השבועות

צום הרביעי (פעולה)

פעולה עוסקת בבין המצרים.
חמישה דברים אירעו בי"ז בתמוז וכדי שישובו עלינו לתקן את עצמנו.

הבכי המקרב

קטע עוסק בימי בין המצרים.
הרב ארז משה דורון על חודש אב.

רחל מבכה על בניה

מקור עוסק באישי התנ"ך
גדול היה החורבן שהביאו הבבלים על עמנו. הם כבשו את ארצנו, הרסו ערינו ומושבותינו, העלו את בית המקדש באש ועדיין לא אמרו די