מתאמים ציפיות

תיאום ציפיות בקבוצה הוא דבר חשוב בכל שלב, ובמיוחד בהתחלה

צ'ופקית

קטע לשקית צ'ופרים בה ישמרו החניכים על הצ'ופרים