חלק משרשרת(פעולה)

פעולה לשעת חרום הכוללת שיח על המצב והבנה שהמצב הוא חלק מתהליך אלוקי.

תורת חיים – חלקינו בתורתך (פעולה)

מתאים ל:  שבת, יום חול    מטרת הפעולה החניכות יבינו שבכל תחום ובכל מקום בחיינו אנחנו צריכות לשאול את עצמינו מה הקב"ה רוצה מאיתנו. עלינו לפעול לפי רצון ה' בצורה הטובה ביותר, כי זה מה שהקב"ה מצפה מאיתנו.   עזרים פתקים עם משימות שרשרת כמספר החניכות. לדוגמה: "כשמישהי מוחאת כף – תצעקי 'בציפייה לבניין אריאל!'" […]