רק שלא תישן

האם אתה רץ מתוך שינה, או שליבך ער גם כשאתה נראה ישן?

אנשי קצה

לימוד מפרשת חוקת. כל חברה צריכה להוציא מתוכה אנשים בעלי אחריות ויוזמה, אנשים אידיאליסטיים הדואגים באמת לטובת הכלל!