מכתב לד"ר רונן

קטע עוסק בעם סגולה.
הפעם אני מעוניין לדבר על ה'קידמה', ועל מה שהיא עשתה לאדם המודרני.

רבי עקיבא הולך ללמוד תורה

קטע עוסק בגדולי ישראל.
"צדקת ממני" – אמר עקיבא והלך ללמוד אלף בית עם הילדים הקטנים.
הוא נעשה לחכם גדול בתורה.