העתקה במבחנים

קטע שכותבת נערה שמתמודדת עם העתקה במבחנים,
סיפור על יושר.