מחלקת הדרכה

נושא: ארץ ישראל
תת נושא: ארץ ישראלקדושת הארץ
מתאים לגיל: גלעד-הראל (ג-ה)

לימוד על ארץ ישראל

מקור עוסק בקדושת הארץ.
לימוד משותף קצר על הקשר בין עמ"י לא"י ועל תפקידנו ביישובה וטיפוחה.

מתאים ל: שבת, יום חול


 


 


עמודים נוספים שיכולים לעניים אותך:


ארץ בה נחיה (פעולה)


מצהירים אמונים לארץ ישראל! (פעולה)


  


ארץ ישראל לעם ישראל (מן המקורות(נבהיר לחניכים שהקשר שבין עם ישראל לארץ ישראל הוא נצחי והכרחי, ושבלי ארץ ישראל- עם ישראל לא יוכל להתקיים.


נשאל את החניכים:
נאמר בספר 'ויקרא', פרק כ"ו פסוקים לב – לג:


"והשמתי אני את הארץ ושממו עליה אויבכם הישבים בה: ואתכם אזרה בגיים והריקתי אחריכם חרב והיתה ארצכם שממה ועריכם יהיו חרבה".

מה הברכה המסתתרת בקללה זו?
מקריאים את פירושו של הרמב"ן על פסוק זה:


 "וכן מה שאמר בכאן 'ושממו עליה אויבכם' היא בשורה טובה… שאין ארצנו מקבלת את אויבנו…"

כלומר, אנו רואים במפורש שארץ ישראל שייכת לעם ישראל.


וכמו שאומר רבינו בחיי על פסוק זה:


"וכל האומות ישתדלו לבנותה ואין להם כוח".


כלומר שרק לעם ישראל יש את הכח לבנות את הארץ ששייכת לו.


וכמו שאומר מדרש רבה:


"אמר לו הקב"ה למשה: הן הארץ חביבה עלי, וישראל חביבים עלי, אני אכניס את ישראל החביבים עלי לארץ החביבה עלי".


הארץ המובטחת
נבהיר לנו שארץ ישראל היא הבטחה לעם ישראל:
נאמר לאברהם בספר 'בראשית' פרק י"ב פסוק א':


"ויאמר ה' אל אברם לך – לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך",


ונאמר ליצחק בספר 'בראשית' פרק כ"ו פסוקים ב' – ג':


"וירא אליו ה' ויאמר אל-תרד מצרימה שכן בארץ אשר אמר אליך: גור בארץ הזאת ואהיה עמך ואברכך כי-לך ולזרעך אתן את-כל-הארצת האל והקמתי את- השבעה אשר נשבעתי לאברהם אביך".

ועכשיו נשאל את עצמנו: אם ארץ ישראל שייכת לנו בהבטחה,


למה שנתאמץ לכבוש אותה? למה להתאמץ לבנות אותה? למה שלא נחכה להגשמת ההבטחה???

אלא, אל לנו לשבת חס וחלילה בחיבוק ידיים ולחכות לגאולה שתופיע לה.


אנו צריכים להתאמץ להביא אתהגאולה; אם זה במלחמה, כיבוש הארץ, אם זה בנייה וישיבת הארץ ואם זה בהחזרת אנשים בתשובה.


וכשתבוא לה הגאולה, נחזור כולנו מהגלות ונתיישב בארץ ישראל השלימה.

כמו כן, ראינו בספר 'ויקרא' פרק י"ט פסוק כ"ג:


"וכי-תבאו אל- הארץ ונטעתם כל-עץ מאכל"


ואומר המדרש תנחומא:


"אמר להם הקב"ה לישראל: אע"פ שתמצאו אותה מלאה כל טוב, לא תאמרו נשב ולא נטע, אלא הוו זהירין בנטיעות, שנאמר: "ונטעתם כל עץ מאכל" (שם) כשם שנכנסתם ומצאתם נטיעות שנטעו אחרים-אף אתם היו נוטעים לבניכם"

לכן, למרות שארץ ישראל שייכת לנו בהבטחה, אנו חייבים להיות שותפים מלאים בבנייתה טיפוחה כיבושה וכו…


 


  


תיוג: ארץ ישראל, א"י, אי, קדושת הארץ, ארץ ישראל שלנו, הבטחת הארץ, בניית הארץ, ישוב הארץ, יישוב הארץ, לבנות את הארץ, ארצנו, ארץ הקודש, עם ישראל, עמ"י, זכותנו על הארץ, הארץ שלנו, הזכות שלנו בארץ

נהנתם מהתוכנית? נשמח לתגובה!

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

קבצים מצורפים

פוסטים נוספים

הכותל הזה..

צנחנים בוכים זו בהחלט נקודה ראויה לציון.. זה מאורע שלא קורה כל יום.
מתי ואיך זה קרה?

אוסף קטעים ליום העצמאות

קטעים על השייכות לעם ישראל, ארץ ישראל ולמדינת ישראל- מתאים במיוחד ליום העצמאות או למסעות וטיולים בארץ

פעולה חדשה באתר
היו הראשונים לראות >>

דילוג לתוכן