סניף שהוא משפחה!

פעולה לשבטי גלעד- נווה לכבוד יום מודעות לבעלי צרכים מיוחדים (צמי"ד)

שלה -שלנו! (פעולה)

פעולה עוסקת באישי התנ"ך.
כוחה של רחל אימנו טבוע בנו עד היום ובכוחנו "להשיב בנים לגבולם"

מרים הנביאה

מקור עוסק באישי התנ"ך.
צרה נוראה נתרגשה על אבותינו במצרים

רחל מבכה על בניה

מקור עוסק באישי התנ"ך
גדול היה החורבן שהביאו הבבלים על עמנו. הם כבשו את ארצנו, הרסו ערינו ומושבותינו, העלו את בית המקדש באש ועדיין לא אמרו די

למה אנחנו מדריכים?

מתאים ל: יום חול, שבת   עזרים: נייר רצף גדול, טוש, בקבוק מים וכוס דף שעליו כתוב: 'לחנך דור עובד ד'"!!!! דפים קטנים עם המקורות. (מצורף קובץ להדפסה)     מטרות: נשתדל ונקווה בע"ה שע"י הישבץ הזה יתחדדו למדריכים כמה דברים: 1- בירור תפקידם החינוכי 2-חזרה על היסודות שעליהם מושתתת ההדרכה: קשר אישי, אישיות לדוגמה […]