ראיון עם יהונתן פולארד

קטע עוסק בשבויים ובנעדרים.
אסיר מספר 09185-016 מכיר תודה לישראלים ששולחים לו מכתבים ומסייעים לו

בכלא הרוסי

מקור עוסק בציפיה לבניין אריאל.
מה הלאה? ביני לבין ישראל מפרידים אלפי קילומטרים ואלפי שעות.
הכובד הארור שב ומשתלט עלי, משתק את כל איבריי…

אנשים עם עוצמה

קטע מתוך הספר "וקראתם דרור" על הצורך להיות אנשים עם עוצמה.

גבורה בשואה

פעולה ולימוד על גבורתם של מי שקיימו את המצוות בזמן השואה.