הארץ מדברת

קטע על היכולת שלנו לשמוע את הארץ שמדברת אלינו, מתוך החיבור שלנו אליה