הנתונים בצרה ובשביה(פעולה)

פעולה עוסקת בשבויים ונעדרים.
הזדהות עם הדאגה והכאב של השבויים והנעדרים ובני משפחותיהם.
פעולה מס' 1 בנושא: השבויים והנעדרים.

אחינו הנתונים בשביה(פעולה)

פעולה עוסקת בשבויים ונעדרים.
הכרת הדמויות וסיפורי החיים של השבויים והנעדרים וחשיבה על דרכי פעולה להשבתם.

כולנו עם אחד (פעולה)

פעולה עוסקת בשבויים ונעדרים.
הערבות ההדדית היא תכונה המאפיינת את עמ"י ומתבטאת במצוות ובארגונים רבים, בין השאר התכונה הזו משמשת כיסוד למצוות פדיון שבויים.

קולם לא נשמע (פעולה)

פעולה עוסקת בשבויים ונעדרים.
הערבות ההדדית מוטבעת בעם ישראל מראשית קיומו, אך בפועל השבויים והנעדרים נשכחים ממנו בחיי היום יום.
פעולה מס' 2 בנושא: השבויים והנעדרים.

ראיון עם יהונתן פולארד

קטע עוסק בשבויים ובנעדרים.
אסיר מספר 09185-016 מכיר תודה לישראלים ששולחים לו מכתבים ומסייעים לו