שמחה אמיתית (פעולה)

פעולה העוסקת בהבדל שבין ההתעלות להתהוללות . מהי השמחה האמיתית והמלצה להתרחק מהליצנות הפוגעת.

המלך צב צב

סיפור על המלך שרצה לשלוט על הכל, ע"י דריכה על אחרים.