עולים לרגל!

פעילות חווייתית בה נחוש את העלייה לרגל בזמן בית המקדש.